Analiza materiałów i raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany zagospodarowania miejscowego planu przestrzennego w obrębie całej Gminy Księżpol.

Analiza materiałów i raport z  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych dotyczących zmiany  zagospodarowania miejscowego planu przestrzennego w  obrębie  całej  Gminy Księżpol.

ETAP I: Spotkania otwarte

Dokument opracowania do pobrania – Analiza materiałów z przeprowadzenia konsultacji