Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Jak co roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2008-2016 r.

Jednym z warunków do spełnienia jest ubezpieczenie w KRUS przynajmniej jednego z rodziców.

 

informacja dla rolników