Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Cegielnia-Markowicze w pasie drogi gminnej nr 115102L

15 listopada, 2023 3:13 pm Published by

Gmina Księżpol w dniu 24 października 2023 r.  podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie zadania inwestycyjnego  pn. „Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Cegielnia-Markowicze w pasie drogi gminnej nr 115102L”

Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez budowę nowej drogi dla pieszych w pasie drogi gminnej nr 115102L w miejscowości Cegielnia-Markowicze.

Zakres prac przewiduje wykonanie drogi dla pieszych o szer. 2m i dł. 653,20 m o nawierzchni z kostki brukowej, wraz z wykonaniem zjazdów indywidualnych przecinających drogę dla pieszych o wzmocnionej konstrukcji. Przewidziano również odwodnienie powierzchniowe nawierzchni poprzez spadki podłużne i poprzeczne. Zostanie również dostosowany rów dla potrzeb realizowanego zadania poprzez oczyszczenie wraz z wyprofilowaniem skarp rowu. Realizacja zadania znacząco poprawi bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

 

 

W dniu 23 listopada 2023 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Okres realizacji zadania 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Wartość dofinansowania oraz koszt realizacji zdania:

Categorised in: FDS

This post was written by admingks

Przebudowa drogi gminnej nr 109423L od km 1+382,70 do km 1+886,80 w miejscowości Gliny

10 listopada, 2023 9:08 am Published by

Gmina Księżpol w dniu 7 listopada 2023 r.  podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie zadania inwestycyjnego  pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 109423L od km 1+382,70 do km 1+886,80 w miejscowości Gliny”

Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej.

Zakres prac przewiduje:

 • wykonanie poszerzeń jezdni;
 • wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej;
 • wykonanie ulepszenia poboczy;
 • oczyszczenie rowów przydrożnych;
 • karczowanie zarośli ograniczających widoczność;
 • remont istniejących przepustów;
 • wykonanie peronów i wiat przystankowych.

 

 

Aktualizacja informacji  z dnia   09-02-2024 r.

 

W dniu 17 stycznia 2024 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Okres realizacji zadania 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wartość dofinansowania oraz koszt realizacji zdania:

Łączny kwalifikowany koszt zadania        771 632,01 zł

Kota dofinansowania                           462 979,20 zł

Kwota udziału własnego                              308 652,81 zł

Categorised in: FDS

This post was written by admingks

„Remont drogi gminnej 109423L w miejscowości Gliny”

14 września, 2023 9:49 am Published by

Gmina Księżpol otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej 109423L w miejscowości Gliny”

Celem projektu było podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie remontu drogi.

W ramach zadania zostaną wykonane roboty remontowe drogi gminnej  109423L w m. Gliny od km 0+451,70 do km 1+382,70 o dł. 931 m.

Zakres prac obejmuje:

 • wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej;
 • wykonanie ulepszonych poboczy;
 • oczyszczenie rowów przydrożnych;
 • karczowanie zarośli ograniczających widoczność.

W dniu 5 września 2023 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Okres realizacji zadania 62 dni od dnia podpisania umowy.

Categorised in: FDS

This post was written by admingks

„Remont drogi gminnej 109414L w m. Zynie”

31 sierpnia, 2023 11:34 am Published by

Gmina Księżpol otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie zadania inwestycyjnego  pn. „Remont drogi gminnej 109414L w m. Zynie”

Celem projektu było podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie remontu drogi.

W ramach zadania zostaną wykonane roboty remontowe drogi gminnej  nr 109414L w m. Zynie o dł. 963,56 m.

Zakres prac obejmuje:

 • wzmocnienie krawędzi jezdni;
 • wzmocnienie nowej nawierzchni bitumicznej;
 • wykonanie ulepszonych poboczy;
 • remont przepustu pod drogą;
 • usuniecie przełomów.

W dniu 21 sierpnia 2023 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Okres realizacji zadania 80 dni od dnia podpisania umowy.

Categorised in: FDS

This post was written by admingks

„Przebudowa drogi gminnej nr 109421 L w m. Zawadka od km 0+990 do km 1+980”

10 sierpnia, 2021 3:00 pm Published by

Gmina Księżpol otrzymała dofinansowanie ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania:  „Przebudowa drogi gminnej nr 109421 L w m. Zawadka od km 0+990 do km 1+980”

Kwota dofinansowania: 528 311,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 1 282 801,51 zł.

Cel projektu:

Celem projektu było podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 109421 L w km od 0+990 do km 1+980 w miejscowości Zawadka.

W ramach zadania wykonano:

W ramach zadania przebudowano drogę gminną Nr 109421L w miejscowości Zawadka o następujących parametrach:

 • poszerzenie jezdni do 5,50 m;
 • chodnik o szer. 2 m i dł. 990 m;
 • utwardzenie poboczy materiałem kamiennym;
 • przebudowę przepustu drogowego;
 • renowację rowów przydrożnych o dł. 650 m;
 • ustawiono urządzenia podnoszące bezpieczeństwo użytkowników ruchu tj. barierki U -11 o łącznej dł. 160 m oraz bariery stalowe sprężyste SWP06 o łącznej dł. 211 m
 • wprowadzono nową organizację ruchu wraz z ustawienie znaków drogowych;
 • zlokalizowano 3 nowe przystanek komunikacji publicznej;
 • wykonano perony przy przystankach komunikacji publicznej w ilości 2 szt.;
 • utwardzono skarpy płytami ażurowymi o łącznej ilości 600 m2;
 • na długości 444 m wzmocniono istniejące rowy korytkami typu „Krakowskiego”.

 

Zadanie stanowiło wykonanie drugiego etapu przebudowy drogi gminnej nr 109421 L w miejscowości Zawadka. W pierwszym etapie dokonano przebudowy drogi w km od 0+008 do km 0+990  również  dofinansowanego z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO w ramach FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH.

 

 

 

 

Categorised in: FDS

This post was written by admingks

„Remont drogi gminnej nr 109416L w miejscowości Pawlichy”

16 grudnia, 2020 3:18 pm Published by

Gmina Księżpol otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 109416L w miejscowości Pawlichy” .

Wartość dofinansowania 250 853,00 zł.

Categorised in: FDS

This post was written by admingks

Przebudowa drogi gminnej nr 109421 L w miejscowości Zawadka

9 września, 2020 8:13 am Published by

 

Przebudowa drogi gminnej nr 109421 L w miejscowości Zawadka w km od 0+008 do km 0+990 o dł. 982 m. Zadanie zostało współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (nabór 2020- zadanie jednoroczne)

W ramach zadania wykonano:

 • poszerzenie jezdni do 5,5 m;
 • chodnik o szer. 2m i dł. 982 m;
 • przebudowę przepustu drogowego;
 • utwardzenie poboczy materiałem kamiennym;
 • renowację rowów przydrożnych;
 • ustawiono urządzenia podnoszące bezpieczeństwo użytkowników ruchu tj. barierki U -11 a  na przepustach w km 0+164 i 0+650 oraz bariery stalowe sprężyste SWP06 przy przepustach w km 0+164 i 0+650;
 • wprowadzono nową organizację ruchu wraz z ustawienie znaków drogowych;
 • zlokalizowano nowy przystanek komunikacji publicznej.

 

Categorised in: Bez kategorii, FDS

This post was written by admingks