Przebudowa drogi gminnej 109432L w m. Nowy Lipowiec – umowa podpisana

9 lutego, 2023 1:03 pm Published by

W dniu 8 lutego 2023 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.

„Przebudowa drogi gminnej 109432L w m. Nowy Lipowiec” współfinansowanego w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Typ operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Koszt całkowity realizacji projektu objęty wnioskiem o dofinansowanie 555 392,66 zł

Kwota dofinansowania 350 405,74 zł

Categorised in: PROW

This post was written by admingks

„Przebudowa drogi gminnej 109432L w m. Nowy Lipowiec”

28 listopada, 2022 2:17 pm Published by

Informacja o realizowanym projekcie

Gmina Księżpol podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.  „Przebudowa drogi gminnej 109432L w m. Nowy Lipowiec” współfinansowaną w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Typ operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Przewidywana wartość całkowita projektu 595 417,07 zł

Dofinansowanie w ramach umowy 378 863,00 zł

Co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowanych zadania.

W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi gminnej Nr 109432L w miejscowości Nowy Lipowiec o dł. 604 m. Zakres  prac obejmuje wzmocnienie podbudowy wraz z wykonaniem nowej nawierzchni minerlno-bitumicznej i odwodnieniem korpus wraz z  wyprofilowaniem i umocnieniem materiałem kamiennym poboczy. Zostaną również wymienione oznakowanie poziome drogi.

Categorised in: PROW

This post was written by admingks