Wsparcie dla Inwestora

Poziom lokalny

Z myślą o obsłudze inwestora w Urzędzie Gminy Księżpol zostało utworzone Biuro Obsługi Inwestora. Inwestorzy, którzy zdecydują się na inwestycje na terenie naszej gminy, zostaną objęci opieką pracownika przy procedurach administracyjnych jak i prawnych, które będą związane z procesem inwestycyjnym.

Inwestorowi zostanie udzielona informacja w zakresie zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych.

 

Poziom regionalny

Na poziomie regionalnym oferujemy częściowe wsparcie finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027.

https://rpo.lubelskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/

Częściowe wsparcie na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych czy wsparcie procesów rekrutacji i szkolenia można uzyskać we wskazanych Urzędach Pracy.

https://wuplublin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow

https://bialapodlaska.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow

Centrum Obsługi Inwestora

Działania prowadzone przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. wspiera ogólnopolska sieć regionalnych Centrów Obsługi Inwestora – Partnerów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. COI powstały w ścisłej współpracy z marszałkami województw statutowo odpowiedzialnymi za promocję województwa i funkcjonują głównie w strukturach urzędów marszałkowskich i agencji rozwoju regionalnego.

Personel COI działa według standardów określonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A., został przeszkolony w Agencji i ma zapewnioną stałą pomoc merytoryczna jej pracowników. Każda z jednostek obejmuje zasięgiem działania teren województwa, w którym ma swoją siedzibę i stanowi źródło aktualnych danych o gospodarce województwa. Centra posiadają też bazy kontaktów z samorządami lokalnymi oraz instytucjami okołobiznesowymi działającymi na rzecz rozwoju województwa.

Głównym celem działania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.

https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=26&action=details&node_id=9079

https://www.paih.gov.pl/regiony/coi

 

Specjalne Strefy Ekonomiczne – TSSE EURO-PARK WISŁOSAN

Polska Strefa Inwestycji / Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) – po ponad 20 latach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, dokonano zmian w instrumencie zwolnienia z podatku dochodowego w celu dostosowania przepisów do obecnej sytuacji rynkowej i do potrzeb przedsiębiorców. Za realizację zadań wynikających z prezentowanej ustawy odpowiadają zarządzający SSE w Polsce.

Obszar Gminy Księżpol objęty jest Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną. TSSE EURO-PARK WISŁOSAN działa na polskim rynku od roku 1997. Dotychczas udzieliła pomocy publicznej ponad 450 projektów, w ramach których przedsiębiorcy utworzyli ponad 27 tys. miejsc pracy. Firmy wybudowały nowe obiekty przemysłowe lub gruntownie zmodernizowały istniejące zakłady. ARP S.A. prowadzi i finansuje również własne projekty inwestycyjne. Na terenie TSSE sfinansowała m.in. budowę 10 hal produkcyjnych oraz zmodernizowała infrastrukturę na kwotę ponad 270 mln zł. W trakcie realizacji są kolejne hale produkcyjno-magazynowe z zapleczem administracyjnym. TSSE była aktywnym uczestnikiem kluczowych projektów dla polskiej gospodarki, tj. powstania parku przemysłowego LG w Kobierzycach pod Wrocławiem, restrukturyzacji Huty Stalowa Wola czym radomskiego „Łucznika”.

https://arp.pl/pl/jak-dzialamy/europark-wislosan/

Poziom krajowy

Na poziomie krajowym przyznawane są granty rządowe na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030, więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:

https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/granty_rzadowe