Doposażenie kuchni w Szkole Podstawowej w Księżpolu dzięki programowi „Posiłek w szkole i w domu”

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Księżpolu otrzyma wsparcie w wysokości 100 tysięcy zł na doposażenie kuchni w ramach
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, z czego 80 tysięcy złotych pochodzi z funduszy Wojewody, a reszta, to
wkład własny gminy.

W szkole podstawowej w Księżpolu od dziesięciu lat funkcjonuje kuchnia, która przygotowuje posiłki dla dzieci i młodzieży ze
wszystkich szkół z terenu gminy Księżpol. Codziennie wydawanych jest ponad 600 obiadów. Część urządzeń jest już dość mocno
wyeksploatowana, brakuje także pojemników termoizolacyjnych, termosów czy innych elementów wyposażenia.

Dzięki pozyskaniu wsparcia finansowego możliwe będzie doposażenie kuchni w kosze do zmywarki, blachy gastronomiczne, wirówkę do
sałaty, noże kuchenne, patelnię do naleśników, mikser ręczny, mieszarkę planetarną, zestaw tarcz do szatkownicy, gofrownicę, kloc
masarski, garnki ze stali nierdzewnej oraz zestaw desek do krojenia. Wymienione zostaną również piec konwekcyjno-parowy, patelnia
elektryczna, zmywarko-wyparzarka oraz szafa mroźnicza i chłodnicza. Poprawi się także organizacja stanowiska wydawania potraw i napojów
dzięki doposażeniu w pojemniki gastronomiczne, pojemniki termoizolacyjne i termosy stalowe.

Takie doposażenie kuchni wpłynie na podniesienie standardów jakościowych przygotowywanych posiłków oraz wzbogaci ich
różnorodność. Umożliwi przygotowywanie posiłków dostosowanych do potrzeb żywieniowych niektórych uczniów z wymaganiami
dietetycznymi. Podniesie stan bezpieczeństwa i higieny personelu. Umożliwi także korzystne zmiany w organizacji pracy, co podniesie
wydajność kuchni oraz zapewni atrakcyjniejszą ofertę żywieniową dla wszystkich uczniów. Realizacja zadania nastąpi w bieżącym
roku.

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony 15 października 2018 r. Oprócz
zapewnienia wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni, Program przewiduje
wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup
posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.