Gmina Księżpol otrzymała wsparcie z Rządowego programu „Aktywna tablica”

 

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 w 2021r. Gmina Księżpol otrzymała wsparcie finansowe  w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 105.000,00 zł, wkład własny finansowy Gminy wynosi 26.250,00 zł, natomiast łączny koszt całkowity zadania wynosi 131.250,00 zł.

Program Aktywna Tablica, który został rozpisany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na lata 2020-2024 dotyczy dofinansowania zakupu min. określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Gmina Księżpol złożyła wniosek o dofinasowanie do Wojewody Lubelskiego. W  wyniku rozstrzygnięcia  zostały zakwalifikowane do dofinasowania  3 wnioski z terenu Gminy Księżpol tj.

– wniosek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu – kwota wsparcia finansowego wynosi 35.000,00 zł,  kwota wkładu własnego wynosi 8.750,00 zł, łączny koszt pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynosi 43.750,00 zł

– wniosek Szkoły Podstawowej w Majdanie Starym – kwota wsparcia finansowego wynosi 35.000,00 zł,  kwota wkładu własnego wynosi 8.750,00 zł, łączny koszt pomocy dydaktycznych  dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynosi 43.750,00 zł,

– wniosek  Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym  – kwota wsparcia finansowego wynosi 35.000,00 zł, kwota wkładu własnego wynosi 8.750,00 zł, łączny koszt  pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynosi 43.750,00zł.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym samym możliwość wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia, będą niezwykle korzystne dla różnych aspektów rozwoju kompetencji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli.