Gmina Księżpol złożyła wniosek o środki na zakup laptopów w ramach projektu ZDALNA SZKOŁA

 

Gmina Księżpol złożyła wniosek o pozyskanie środków na zakup 27 laptopów wraz z oprogramowaniem dla gminnych szkół w celu umożliwienia nauczycielom i uczniom realizacji  zdalnego nauczania. Projekt „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Gmina Księżpol może ubiegać się o 60 tys. zł. i na taka kwotę został złożony wniosek.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe – informuje na swojej stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa

 

Wójt Gminy Księżpol wraz z Dyrektorami szkół oszacował zapotrzebowanie w poszczególnych placówkach na sprzęt do pracy zdalnej dla uczniów i nauczycieli oraz   podjął odpowiednie działania mające zrealizować i zaspokoić zgłaszane potrzeby przez Dyrektorów szkół. Sprzęt posłuży nauczycielom prowadzącym lekcje zdalnie oraz uczniom, którzy nie posiadają w domu komputera lub laptopa, a czasami z uwagi na rodzeństwo i rodziców pracujących zdalnie nie mają do niego dostępu.    Po zakończeniu obecnego stanu epidemii sprzęt wróci do szkół i pozostanie na wyposażeniu danej placówki oświatowej. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.