Jubileusz 70-lecia OSP w Korchowie Drugim

23 lipca 2022 r. jubileusz 70-lecia obchodziła jednostka OSP w Korchowie Drugim.

Strażacki dorobek, mundur, wola niesienia bezinteresownej pomocy i poświęcenie w obliczu zagrożenia, stanowią wartości będące źródłem uznania oraz szacunku społeczeństwa.

Uroczystość rozpoczęła się od przywitania gości przez Wójta Gminy Księżpol Jarosława Piskorskiego. Następnie Ewelina Kołodziej przedstawiła historię jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Korchowa Drugiego.

Jubileusz stał się także okazją do wręczenia odznak „Za wysługę lat”.

Uchwałą Prezydium Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Księżpolu odznaką za „Wysługę Lat” odznaczeni zostali:

Za 45 lat

druh Jan Bździuch

Za 40 lat

druh Tadeusz Patłaczyński

druh Jan Czerwonka

Za 25 lat

druh Wiesław Kędziera

Za 20 lat

druh Andrzej Kołodziej

druh Leszek Gancarz

druh Waldemar Kołodziej

Za 10 lat

druh Michał Łokaj

druh Dawid Brożyna

druh Damian Padiasek

druh Jerzy Ciechiewicz

druh Piotr Gacman

druh Marek Gromadzki

druh Krystian Sereda

druh Bogdan Czerwonka

druh Piotr Łokaj

druh Grzegorz Ciechiewicz

druh Tomasz Padiasek

druh Jan Rój

Na zakończenie naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Korchowie Drugim Bogdan czerwonka podziękował zebranym strażakom, gościom oraz współorganizatorom wydarzenia.