Komunikat w sprawie ograniczeń zużycia wody z sieci wodociągowej

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami, okresem bezdeszczowym oraz wzrastającym zużyciem wody, apelujemy do mieszkańców gminy o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody pobieranej z sieci wodociągowej.

Prosimy o wykorzystywanie wody przede wszystkim do celów spożywczych i socjalnych oraz ograniczenie używania wody do podlewania trawników, ogrodów , mycia samochodów oraz napełniania przydomowych basenów.

Jednocześnie informujemy, że nadmierne zużycie wody powoduje znaczący spadek ciśnienia wody w wodociągu, co może spowodować pogorszenie jakości wody lub wystąpienie przerw w jej dostawie.

Ponadto przypominamy, że obowiązuje całkowity zakaz poboru wody z hydrantów do innych celów niż przeciwpożarowych.

Proszę mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższej prośby.