Konkurs na słowniczek gwary gminy Księżpol

Regulamin konkursu
na słowniczek gwary gminy Księżpol
w ramach projektu „FOLKO – KSIĘŻPOLSKO”
dofinansowany ze środków: Programu „Działaj Lokalnie” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Gminę Miasto Biłgoraj i Gminę Biłgoraj.
Organizator konkursu: Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Gminy Księżpol
Współorganizator: Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna
Czas trwania konkursu: od 01.07.2021 r. do 22.08.2021 r.
Cele konkursu: kultywowanie i popularyzowanie gwary oraz tradycji ludowych, zebranie, opracowanie i wydanie w formie przewodnika informacji na temat folkloru gminy Księżpol oraz przybliżenie szerokiej grupie mieszkańców wartości związanych z przeznaczeniem dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu, w którym mieszkamy.
Zasady uczestnictwa:
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych gminy Księżpol.
Wskazane jest przeprowadzenie wywiadów oraz rozmów z najstarszymi mieszkańcami gminy w celu uzyskania wyrażeń gwarowych.
Wyrazy gwarowe należy wypisać oraz dobrać odpowiednik słowa używany dziś.
Wyrazy gwarowe należy ułożyć alfabetycznie.
Ocena:
Komisja konkursowa oceniać będzie ilość zebranych słów gwarowych oraz właściwy dobór odpowiednika tych słów używanego obecnie wśród mieszkańców .
Słowniczek prosimy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury lub Gminnej Biblioteki Publicznej w Księżpolu do dnia 31.07.2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 06.08.2021 r.
Nagrody:
W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe i wyróżnienia.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
Wręczenie nagród odbędzie się podczas dożynek gminnych dnia 22.08.2021 r.