„Laboratoria przyszłości”

Gmina Księżpol otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu rządowego „Laboratoria przyszłości”

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” Gmina Księżpol otrzymała wsparcie finansowe na lata 2021/2022 w łącznej kwocie 210 000,00 zł ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wsparcie zostało udzielone bez konieczności wnoszenia wkładu własnego.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

W ramach tego przedsięwzięcia Gmina Księżpol otrzymała środki na zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni robotycznych i technicznych, służących uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii.

W wyniku rozstrzygnięcia Gminie Księżpol zostały przyznane środki finansowe dla:

Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym –    60 000,00 zł

– Szkoły Podstawowej w Rakówce –                                                          30 000,00 zł

– Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym –                                 60 000,00 zł

– Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu –                        60 000,00 zł