Laptopy zakupione w ramach projektu Zdalna Szkoła trafiły do szkół w Gminie Księżpol

Gmina Księżpol otrzymała grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w wysokości  60 tys. zł na zakup sprzętu  do nauki zdalnej. W ramach  przyznanych środków  zakupiono 27 laptopów z oprogramowaniem Windows 10 i 27 zestawów słuchawkowych, które zostały przekazane do szkół podstawowych z terenu Gminy Księżpol. Dyrektorzy szkół udostępnili sprzęt dzieciom oraz nauczycielom na podstawie stosowych umów na czas prowadzenia zdalnego nauczania.  Laptopy i słuchawki  trafiły do rodzin, w których brakuje sprzętu do nauki zdalnej  oraz do nauczycieli.  Zdalne nauczanie prowadzone jest obowiązkowo od 25 marca 2020 r., szkoły z Gminy Księżpol rozpoczęły zdalną naukę  już w pierwszym tygodniu po zamknięciu placówek oświatowych. Nauczyciele kontaktują się ze swoimi uczniami przez media społecznościowe, komunikatory, pocztę elektroniczną, portale oświatowe oraz strony internetowe placówek. Laptopy po zakończeniu zdalnego nauczania wrócą do szkół i uzupełnią pracownie komputerowe. Projekt grantowy pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”  finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Gmina Księżpol w ramach wsparcia szkół w trudnym okresie epidemii oraz ułatwienia pracy zdalnej nauczycielom, uczniom oraz rodzicom przeznaczyła środki finansowe na zakup i wdrożenie dzienników elektronicznych. E-dziennik to  narzędzie do komunikacji nauczycieli z rodzicami i uczniami.  Rodzice i uczniowie po zalogowaniu się na e-dzienniku będą mogli sprawdzić temat realizowanych zajęć i oceny, przesłać zadana prace domową oraz kontaktować się z nauczycielem lub wychowawcą.  Dziennik elektroniczny jest dużym  wsparciem w realizacji zadań edukacyjnych i administracyjnych stawianych przed nauczycielami w okresie zdalnego nauczania. Narzędzie to, zapewnia zarówno szkole, jak i Rodzicom bieżącą kontrolę frekwencji i postępów w nauce Ucznia, a Dyrektorowi placówki stały monitoring pracy Rady Pedagogicznej.

Szkoły w Gminie Księżpol w obecnym roku otrzymały łącznie  85 przenośnych komputerów, 53 laptopy zakupione ze środków pozyskanych w ramach  projektów grantowych „Zdalna Szkoła” oraz „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Księżpol”, o którym pisaliśmy tu  https://ksiezpol.pl/gmina-ksiezpol-przekazala-komputery-do-szkol/  oraz 32 laptopy jako wygrana w konkursie OSE Wyzwanie. Szkoła Podstawowa im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym oraz Szkoła Podstawowa w Korchowie Pierwszym    w ramach konkursu #OSEWyzwanie, organizowanego przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej otrzymały  mobilne pracownie multimedialne składające się z  16 laptopów oraz szafy dostępowej. O wygranej informowaliśmy w  https://ksiezpol.pl/konkurs-osewyzwanie-rozstrzygniety/ . Komputery trafiły do szkół w kwietniu, w momencie gdy były bardzo potrzebne ze względu na konieczność prowadzenia nauczania na odległość.

W maju wystartowała kolejna edycja konkursu grantowego „ zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskie Sieci Edukacyjnej”. Gmina Księżpol   złożyła wniosek na dofinansowanie zakupu 21 laptopów wraz z akcesoriami na kwotę 74 991 złotych. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany  uczniom z rodzin wielodzietnych oraz nauczycielom. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.