Nabór deklaracji „e-MISJA”

Urząd Gminy Księżpol prowadzi nabór deklaracji przystąpienia do udziału w projekcie

e-MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego POPC.03.01.00-00-0106/18

„Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Księżpol”

 

Formularz deklaracji