„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2022”

 

Ogłoszenie naboru uczestników do programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2022”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu w ramach resortowego programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem wytchnieniowym.

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2022 r.

Program „opieki wytchnieniowej” adresowany jest do opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Celem programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne sprawy zdrowotne.

O przyjęciu do programu decyduje data zgłoszenia udziału oraz dostarczenie karty FIM wypełnionej przez lekarza rodzinnego/ lekarza rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeutę/ pielęgniarkę. Wnioski opiekunów osób z niepełnosprawnościami nieobjętych wsparciem placówek dziennych będą traktowane priorytetowo. Każda zakwalifikowana do programu osoba, może otrzymać wsparcie wytchnieniowe, w wymiarze maksymalnie do 240 godzin w trakcie trwania Programu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie jest nieodpłatny.

Nabór prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu. Warunkiem skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna ze wsparcia wytchnieniowego jest złożenie karty zgłoszeniowej wraz z kopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy dzieci) lub o stopniu znacznym niepełnosprawności bądź orzeczeniem równoważnym (oryginał do wglądu osobistego osoby przyjmującej zgłoszenie).

Karty zgłoszeniowe należy składać w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Księżpolu od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania (tel. kontaktowy 84 687 74 34)

Załączniki do pobrania: