Podziękowanie strażakom

W imieniu władz samorządowych gminy Księżpol składam podziękowanie strażakom z Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Księżpol, pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej w Księżpolu za pomoc mieszkańcom naszej gminy.

Wyrażam ogromne uznanie i wdzięczność za pomoc i zaangażowanie podczas akcji zabezpieczania i usuwania skutków zalań i podtopień .
Wójt Gminy Księżpol Jarosław Piskorski