Podziękowanie za „Księżpolskie Betlejem”

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie za pracę i wsparcie podczas kiermaszu świątecznego „Księżpolskie Betlejem”.

 

Wójt Gminy Księżpol Jarosław Piskorski – za ufundowanie głównej nagrody w konkursie na najładniejszy stroik;

pracownicy i kierownictwo Zakładu Gospodarki Komunalnej w Księżpolu – za budowę  szopki i urządzenie placu;

firma oswietlimywszystko.pl – za oświetlenie placu i iluminacje;

Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów Stanisław Nawrocki oraz leśnicy – za żerdzie i świerki;

tartaki Sidor i Borsuk – za materiał na budowę szopki;

firma „Ted – Mar” – za siatkę;

sołtys Borek Małgorzata Pędziwiatr – za napis;

radny Gminy Księżpol Tadeusz Gałka – za pomoc przy obsłudze kuchni polowej;

radny Gminy Księżpol Bogumił Potocki – za pomoc przy urządzeniu szopki;

przewodniczący Rady Gminy Księżpol Henryk Marczak – za warzywa do barszczu;

pracownicy kuchni w Księżpolu –za przygotowanie barszczu i herbaty;

Kluby Seniora w Księżpolu, Majdanie Starym,  Rakówce, Korchowie Pierwszym i Starym Lipowcu – za dekoracje i stroiki;

Klub Seniora w Markowiczach – za wsparcie kiermaszu;

rodzinom Blicharzy, Schabów, Piskorskich i Kołodziejczaków za zwierzęta;

pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Księżpolu – za przygotowanie stoiska „Książka za jeden uśmiech”

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Majdanie Starym – za pomoc przy organizacji

oraz

mieszkańcy Księżpola, przyjaciele Marcina – za przygotowanie stoiska;

zespoły Konwalia z Księżpola, Za Horyzontem z Zawadki, Piano z Korchowa, chór męski Klucz z Majdanu Starego oraz Majdanianki z Majdanu Starego – za występ i pomoc przy kiermaszu;

mieszkańcy Budzynia wraz z radną Józefą Wardach, opiekunowie i uczniowie szkół podstawowych z Księżpola, Majdanu Starego, Rakówki i Korchowa Pierwszego – za występ podczas koncertu;

chór „Harmonia” z Łukowej wraz z dyrygentem Sławomirem Kuczkiem oraz dzieci z Prywatnej Szkoły Podstawowej w Biłgoraju wraz panią dyrektor Justyną Wąsala – Górą – za gościnny występ podczas koncertu

KGW „Korchowianki” z Korchowa Drugiego, KGW „Pod Sosnami” z Nowego Lipowca i Kulasz, KGW „Harfa” z Rakówki, KGW z Majdanu Nowego, KGW  z Borek, KGW ze Starego Majdanu oraz KGW „Wólczanki” z Wólki Biskiej – za stoiska i wsparcie kiermaszu;

Centrum Turystyki Wiejskiej „Alicja” z Glin oraz Piekarnia Spustek z Księżpola – za stoiska i wsparcie kiermaszu;

3 Tarnogrodzki Szczep Harcerek „Infinitum” im. Róży Zamojskiej wraz z Gabrysią Makochoń – za pomoc przy zbiórce;

Januszcz Szczur – za bycie ”Mikołajem”;

członkowie Kapeli „Wygibusy” z Biłgoraju oraz pani Krystynie Kufera – za wsparcie akcji charytatywnej;

pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Księżpolu, Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu i Urzędu Gminy w Księżpolu – za pracę w komisji konkursowej;

pracownicy Urzędu Gminy w Księżpolu – za pomoc przy zbiórce;

uczestnicy konkursu na najładniejszy stroik – za stroiki;

mieszkańcy Gminy Księżpol i nie tylko  – za obecność i wsparcie akcji charytatywnej.