Trwa realizacja projektu transgranicznego w gminie Księżpol

Gmina Księżpol wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Księżpolu realizuje projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Projekt jest realizowany wspólnie z Czerwonogradzkim Domem Kultury. Celem projektu jest ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego, wzmocnienie więzi kulturowych i współpracy, poprawa wizerunku i atrakcyjności regionu oraz zwiększenie potencjału społeczności lokalnej. W ramach projektu został zorganizowany Gala Koncert, który odbył się w sierpniu br. Zaproszeni goście z Ukrainy oraz grupy artystyczne z Polski zaprezentowali publiczności pieśni ludowe i tańce ludowe. Wykonali wspólne pieśni, które opracowywali podczas warsztatów. Koncertowi towarzyszyły różne wystawy lokalnej kultury i dziedzictwa historycznego, konkursy i zabawy, a publiczność brała udział we wspólnym śpiewaniu.

Partner ukraiński również zorganizował Gala Koncert na nowo zbudowanej scenie letniej przy domu kultury w Czerwonogradzie.

Wdrożenie projektu pozwoliło uczestnikom koncertów zapoznać się z kulturowym i historycznym dziedzictwem sąsiadów zza granicy. Ponadto działania rozpoczęte w projekcie będą kontynuowane w latach następujących po zakończeniu projektu.

„Księżpol & Kristinopol: etno + geo = perspektywa”

Wartość całego projektu  66 480,00 euro

Dofinansowanie Unii Europejskiej  59 832,00 euro

Niniejszy artykuł został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Za treść tego artykułu odpowiada wyłącznie Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu, przy czym w żadnym przypadku nie może ona być interpretowana jako odzwierciedlająca stanowisko Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

 

Trwa realizacja projektu transgranicznego w gminie Księżpol