Umowy z wykonawcami podpisane

Projekt na rozbudowę oczyszczalni oraz budowę kanalizacji w Księżpolu wchodzi w kulminacyjną fazę. Zostały już podpisane umowy z wykonawcami, a prace ruszą wkrótce.
We wtorek 9 lipca zostały podpisane umowy z wykonawcami robót budowlanych na rozbudowę oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stare Króle, Markowicze, Gliny, Cegielnia Markowicze.

Rozbudowę oczyszczalni wykona Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe MONTECH Sp. z o.o. z Łaszczowa Drugiego. Koszt wykonania rozbudowy: 4 960 034,56 zł brutto. Natomiast kanalizację sanitarną wybuduje firma SANITEX Sp. z o.o. z Tryńczy koszt wykonania kanalizacji 5 114 340 zł.

Oba zadania zostaną zakończone do dnia 15 lipca 2020 r.

Zadania te są współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Polska -Białoruś Ukraina. Gmina Księżpol w ramach wspólnego projektu z partnerem ukraińskim – Miastem Czerwonograd otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 1 727 537,66 euro (tj. ponad 7 400 000 zł). Partner ukraiński modernizuje w ramach projektu miejską oczyszczalnię ścieków na ten cel otrzymał 540 194,99 euro( tj. ponad 2 300 000 zł).

Zrealizowane zadania przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości wprowadzanych zanieczyszczeń do rzek Tanew i Bug do których są odprowadzane ścieki z oczyszczalni. Zastosowane technologie pozwolą również zagospodarować osad powstający w oczyszczalniach poprzez jego przeróbkę, na zneutralizowany biologicznie produkt bezpieczny dla środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt który może zostać użyty jako polepszacz gleby.