Uroczyste otwarcie Wiejskiego Domu Kultury w Majdanie Starym

5 września 2020 r. w Majdanie Starym uroczyście otwarto Wiejski Dom Kultury.

Wszystkich zebranych powitał Wójt Gminy Księżpol Jarosław Piskorski.

 

Głos zabrał także przewodniczący Rady Gminy Księżpol Henryk Marczak.

Wszystkim zaangażowanym w prace przy powstawaniu nowego obiektu dziękował Tomasz Skwarek, naczelnik OSP w Majdanie Starym.

Poświęcenia budynku dokonał proboszcz parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Majdanie Starym ks. Adam Sobczak.

Symboliczne przecięcie wstęgi.

Koncert Chóru Męskiego „Klucz” z Majdanu Starego, dyrygent Andrzej Kusiak.

Występ zespołu „Majdanianki” pod kierownictwem Elżbiety Okoń.