Nabór deklaracji na instalacje OZE

Wójt Gminy Księżpol zaprasza Wszystkich Mieszkańców Gminy do wypełnienia wstępnych deklaracji dotyczących dofinansowania instalacji OZE (instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne, kotły na biomasę). Realizacja zakładanych inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania […]

Dodano: Więcej

Gmina Księżpol przyjazna pszczołom

Gmina Księżpol przystąpiła do Programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, który inspiruje lokalne społeczności do podejmowania długofalowych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół w Polsce poprzez sadzenie kwiatów bogatych w […]

Dodano: Więcej

Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (TJ. Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję  X sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – […]

Dodano: Więcej

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2019

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów do Izb Rolniczych dostępne są na stronie https://www.lir.lublin.pl/wybory-2019 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Księżpolu – dokument

Dodano: Więcej

Działanie 3.9 Udział w targach i misjach

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.9 Udział w targach i misjach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […]

Dodano: Więcej