WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2019

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów do Izb Rolniczych dostępne są na stronie https://www.lir.lublin.pl/wybory-2019 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Księżpolu – dokument

Dodano: Więcej

Działanie 3.9 Udział w targach i misjach

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.9 Udział w targach i misjach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […]

Dodano: Więcej

Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (TJ. Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję  IX sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – […]

Dodano: Więcej

Remont remizy i nowy wóz dla OSP Rogale

Strażacy z Rogali wkrótce będą mieć nowy wóz bojowy i odnowioną remizę. Ochotnicza Straż Pożarna w Rogalach wkrótce otrzyma nowy samochód. Będzie to średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Jego koszt szacuje się […]

Dodano: Więcej

Zawiadomienie – budowa sieci gazowniczej

Wójt Gminy Księżpol zawiadamia mieszkańców Sołectwa Księżpol, że w dniu 04.06.2019r. (wtorek) o godz. 16:30 w budynku remizy OSP Księżpol odbędzie się zebranie dotyczące budowy sieci gazowniczej. Umożliwiające podłączenie budynków […]

Dodano: Więcej