KOMUNIKAT

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, że w dniu 15 maja 2021 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2020/2021. Producent surowca tytoniowego, wpisany […]

Dodano: Więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Księżpol

Ogłoszenie Wójta Gminy Księżpol dot. konsultacji społecznych projektu dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Księżpol na lata 2021-2028” Przedmiot konsultacji Na podstawie Zarządzenia nr 33/2021 Wójta Gminy Księżpol z dnia […]

Dodano: Więcej

Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym  Dz. U. z 2020r. poz.713 z póź. zm.) zwołuję XXV sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 […]

Dodano: Więcej

„Bliski Powiat Biłgorajski”

W ramach projektu „Bliski Powiat Biłgorajski” zostanie zapewnione  ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zapewnienie przez powiat biłgorajski usługi indywidualnego transportu […]

Dodano: Więcej

„Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – rusza kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać […]

Dodano: Więcej

Rekrutacja do przedszkola

Trwa rekrutacja do Przedszkola w Markowiczach oraz do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Gminie Księżpol Rozpoczęła się rekrutacja do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Markowiczach oraz do oddziałów przedszkolnych  w […]

Dodano: Więcej

INFORMACJA O INWENTARYZACJI

Działając w imieniu PDM Dębica Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA, będącej Generalnym Wykonawcą zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi nr 835. Niniejszym informuję, iż przed rozpoczęciem robót budowlanych na obszarze inwestycji w […]

Dodano: Więcej

KURS CHEMIZACYJNY

POWIATOWY  ZESPÓŁ DORADZTWA  ROLNICZEGO W  BIŁGORAJU  w dniu   26 luty 2021 r. godz. 900 w GOK Księżpol organizuje KURS CHEMIZACYJNY UZUPEŁNIAJĄCY – jednodniowy (koszt kursu – 80 zł.) Chętnych prosimy o zapisy […]

Dodano: Więcej