Wsparcie dla Gminy Księżpol z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Gmina Księżpol otrzymała wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa na realizację  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

W ramach realizacji programu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3 Gmina Księżpol w 2021 r. otrzymała wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 35.000,00zł, wkład własny finansowy Gminy wynosi 8.750,00 zł, natomiast łączny całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 43.750,00 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu  rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a także wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 02.11.2021r. wsparcie finansowe zostało przyznane dla:

– Publicznego Przedszkola Samorządowego w Markowiczach w kwocie 3.000,00 zł, przy wkładzie finansowym własnym w kwocie 750,00 zł, na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz realizację działań promujących czytelnictwo;

– Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu w kwocie 12.000,00 zł, przy wkładzie finansowym własnym w kwocie 3.000,00 zł, na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakup elementów wyposażenia do biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo;

– Szkoły Podstawowej w Rakówce w kwocie 4.000,00 zł, przy wkładzie finansowym własnym w kwocie 1.000,00 zł, na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakup elementów wyposażenia do biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo;

– Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym w kwocie 4.000,00 zł, przy wkładzie finansowym w kwocie 1.000,00 zł, na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz realizację działań promujących czytelnictwo;

– Szkoły  Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym w kwocie 12.000,00zł, przy wkładzie finansowym w kwocie 3.000,00 zł, na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz zakup elementów wyposażenia do biblioteki.