Zawiadomienie Zakładu Gospodarki Komunalnej

W związku z obowiązkami i nakazami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.566 i 577 , informuję mieszkańców Gminy Księżpol że, należności II-go kwartału 2020 roku za wodę, oraz w terenach skanalizowanych za ścieki nieoczyszczone, będą naliczane w sposób prognozowany na podstawie ostatnich dwóch odczytów. Wystawione faktury dostarczone będą do skrzynek pocztowych każdego ODBIORCY USŁUG.

 

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Księżpolu