Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 marca do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W dniach 12-13 marca w szkołach i przedszkolu nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Wszelkie zapytania prosimy kierować telefonicznie do  szkół i przedszkola.