Gmina Księżpol otrzymała wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

W ramach realizacji wieloletniego programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3 Gmina Księżpol w 2024 r. otrzymała wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 4500,00 zł, przy wkładzie własnym finansowym Gminy Księżpol w kwocie 1125,00 zł.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 21 maja 2024r. wsparcie finansowe zostało przyznane dla:

– Szkoły Podstawowej w Rakówce w kwocie 3.000,00 zł na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakup elementów wyposażenia do biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo;

– Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu w kwocie 1500,00 zł  na zakup  książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz realizację działań promujących czytelnictwo;

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce, poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.