Rada Gminy

Adres do korespondencji:

Rada Gminy Księżpol

ul. Biłgorajska 12

23-415 Księżpol

tel: 84 687 74 19, 20

e-mail: radagminy@ksiezpol.pl

 

Przewodniczący Rady Gminy pełni dyżur w każdy wtorek w godzinach 16-17, w budynku Urzędu Gminy

 

Skład osobowy Rady Gminy Księżpol:

1. Pan Wołoszyn Piotr Karol – Przewodniczący Rady Gminy
2. Pan Szmołda Grzegorz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Pan Ksiądz Jan – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
4. Pan Blicharz Wiesław Robert -Wiceprzewodniczący Rady Gminy

5. Pan Drozgowski Piotr – Radny Rady Gminy
6. Pan Gałka Tadeusz – Radny Rady Gminy
7. Pan Marczak Henryk – Radny Rady Gminy
8. Pani Wardach Józefa – Radna Rady Gminy
9. Pan Potocki Bogumił – Radny Rady Gminy
10. Pan Okoń Krzysztof – Radny Rady Gminy
11. Pan Karasiński Paweł – Radny Rady Gminy
12. Pan Wardach Tomasz – Radny Rady Gminy
13. Pan Szostak Jacek – Radny Rady Gminy
14. Pan Blicharz Stanisław – Radny Rady Gminy
15. Pan Kusiak Andrzej – Radny Rady Gminy

 

 

Sesje Rady Gminy Księżpol – transmisja, nagrania