Dożynki Gminy Księżpol w Starym Lipowcu

22 sierpnia 2021 r. w Starym Lipowcu miały miejsce uroczystości dożynkowe. Wzięło w nich udział dziewiętnaście delegacji wieńcowych, w tym przedstawiciel partnerskiej gminy z Ukrainy, mieszkańcy gminy Księżpol oraz zaproszeni goście.

Dożynki rozpoczęły się przejazdem przez wieś kolorowego korowodu pięknie udekorowanych bryczek, przyczep i wozów. Na drodze przejazdu na zebranych czekały widowiska w wykonaniu mieszkańców, w których odtworzyli oni scenki z życia dawnej wsi – m.in. sianie zboża, koszenie, młócenie czy wyrabianie ciasta.

Następnie delegacje niosąc piękne wieńce dożynkowe weszły na plac przy świetlicy wiejskiej w Starym Lipowcu. Wszystkich zebranych gości powitał wójt Gminy Księżpol Jarosław Piskorski. Dziękował on wszystkim uczestnikom dożynek za włożony w przygotowania trud.

Podczas uroczystej Mszy Świętej, którą poprowadził ks. Adam Sobczak, proboszcz parafii pw. Św. App. Piotr i Pawła w Majdanie Starym oraz ks. Marian Drążek, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Księżpolu, przy oprawie muzycznej Chóru Męskiego „Klucz” z Majdanu Starego, dziękowano Bogu za opatrzność i rolnikom za tegoroczne zbiory.

Następnie starostowie delegacji wieńcowej przekazali na ręce wójta i księży chleb, symbol dostatku i plonu.

Starostami gminnymi tegorocznych dożynek byli Marta Sereda z Korchowa Drugiego i Tomasz Wardach z Nowego Lipowca.

Pani Marta jest żoną i matka dwójki dzieci. Wspólnie z mężem Krystianem prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni około 25 ha, na którym uprawiają truskawki, malinę, tytoń i zboże. Do pracy w swoim gospodarstwie zatrudniają pracowników sezonowych około 10 osób do pomocy przy zbiorze truskawek, malin i tytoniu. Oprócz pracy w gospodarstwie rolnym, Pani Marta zawsze chętnie udziela się także społecznie działając w Kole Gospodyń Wiejskich „Korchowianki” w Korchowie Drugim.

Pan Tomasz, to mąż i ojciec. Wspólnie z żoną prowadzą gospodarstwo rolne na powierzchni około 5 ha. Główną uprawą w gospodarstwie Pana Tomasza są zboża. Gospodarstwo przejął po rodzicach. Ponadto Pan Tomasz prowadzi warsztat samochodowy, w którym naprawia również maszyny rolnicze.

W dalszej części dożynek na scenie zaprezentowały się gminne zespoły i chóry: dzieci i młodzież z grup wokalnych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Księżpolu „Kokosanki” i „Straszaki”, zespół z Lipowców i Kulasz „Lipowczanie”, zespół z Majdanu Nowego, zespół „Harfa” z Rakówki, zespół „Piano” z Korchowa Pierwszego, zespół „Od-Nowa” z Rogali, zespół „Plejada” z Księżpola, chór męski „Klucz” z Majdanu Starego, zespół „Konwalia” z Księżpola, zespół „Za Horyzonetm” z Zawadki oraz zespół „Majdanianki” z Majdanu Starego. Wystąpiły także solistki Nadia Kisiel, Ania Cios, Maja Dziduch oraz Agnieszka Łukasik.

Z programem taneczno – wokalnym podczas dożynek zaprezentowali się goście z partnerskiego miasta Czerwonograd na Ukrainie. W wieczornej części koncertu na scenie w Starym Lipowcu zagrał zespół „Faster” i „Looks”.

Dodatkowymi atrakcjami dożynek były stoiska z produktami i potrawami regionalnymi, poczęstunek grochówką, bigosem i kiełbaskami z kuchni polowej, bezpłatny park zabaw dla dzieci oraz stoiska lokalnych firm i hodowców.

Podczas dożynek rozstrzygnięto konkurs na słowniczek gwary Gminy Księżpol oraz konkurs na chleb tradycyjny Ziemi Księżpolskiej.

Organizatorzy dziękują wszystkim współorganizatorom dożynek, w szczególności mieszkańcom Starego Lipowca, Nowego Lipowca i Kulasz za włożony w przygotowania trud oraz pozostałym współorganizatorom. Były to:

parafia pw. Św. App. Piotra i Pawła w Majdanie Starym

sołectwo Stary Lipowiec

sołectwo Nowy Lipowiec i Kulasze

Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Lipowcu

Koło Gospodyń Wiejskich „Pod sosnami” w Nowym Lipowcu

Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Księżpol

oraz zaangażowanym w przygotowania osobom, m.in. strażakom z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Starym, uczestnikom delegacji wieńcowych, pracownikom Urzędu Gminy Księżpol, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu, Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Księżpolu.

Dziękujemy także wszystkim sponsorom i firmom, które wsparły organizację dożynek rzeczowo lub finansowo.