Wyjazdowa sesja Rady Gminy Księżpol

W piątek, 11 sierpnia 2023 r, po oficjalnej części Sesji Rady Gminy Księżpol, wójt gminy Jarosław Piskorski, radni, sołtysi oraz zaproszeni goście udali się na objazd gminy. Podczas objazdu gminy Księżpol radni i sołtysi zapoznali się z inwestycjami zrealizowanymi w ostatnim czasie. Były także sugestie i propozycje ze strony samorządowców, które zostały wzięte pod uwagę.

Wśród zrealizowanych inwestycji były m.in.:

– nowa nawierzchnia, chodnik, kanalizacja i wodociąg przy ulicy Nadrzecznej w Księżpolu;

– nowa nawierzchnia i oświetlenie ulic Krótkiej i Łąkowej w Księżpolu;

– zagospodarowanie placu przy ZGK w Księżpolu;

montaż instalacji ogrzewania gazowego w budynku przychodni w Księżpolu oraz w budynku przedszkola w Markowiczach;

– wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej w Księżpolu;

– zagospodarowanie placu oraz budowa altany integracyjnej w Przymiarkach, montaż pierwszego elementu placu zabaw;

budowa drogi Przymiarka – Marianka;

– wykonanie dokumentacji projektowej na nową nawierzchnię drogi wraz z chodnikiem w Przymiarkach Górnych;

– wykonanie bocznego boiska przy szkole podstawowej w Rakówce, zagospodarowanie nowej sali lekcyjnej i bieżące remonty w szkole, budowa Otwartej Strefy Aktywności, w planach montaż piłkochwytów przy boisku wykorzystywanym przez Klub Sportowy i uczniów szkoły;

budowa ok. 2 km odcinka wodociągu w Rakówce;

– zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Rakówce, remont garażu remizy, remont kuchni i zakup urządzeń kuchennych;

– zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP Rakówka;

– budowa drogi wraz z oświetleniem od Rakówki do miejscowości Kucły oraz budowa mostu przez rzekę Tanew;

– budowa świetlicy wiejskiej w Budzyniu, budowa pomieszczenia gospodarczego, montaż instalacji fotowoltaicznej i ogrodzenia przy świetlicy w Budzyniu oraz zagospodarowanie placu, wyposażenie świetlicy w meble i sprzęty;

– budowa nowej nawierzchni drogi oraz chodnika w Zawadce, remont remizy OSP w Zawadce (remont łazienek, montaż klimatyzacji), budowa altany wraz z ogrodzeniem na placu przy remizie, utwardzenie terenu przy kaplicy;

– przy udziale samorządu budowa drogi powiatowej Korchów – Chmielek;

– zakup ciągnika dla Klubu Sportowego w Korchowie Pierwszym oraz remont świetlicy sportowej;

– budowa oraz montaż wyposażenia sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Korchowie Pierwszym, budowa ogrodzenia przy szkole;

– remont remizy OSP w Korchowie Pierwszym, montaż bramy garażowej, budowa altany integracyjnej przy remizie oraz zagospodarowanie placu;

– budowa chodników w Korchowie Pierwszym;

– wymiana pokrycia dachowego i montaż klimatyzacji w budynku remizy w Korchowie Drugim;

– zagospodarowanie placu przy byłej szkole i budowa boiska do piłki siatkowej plażowej, remont komina w budynku byłej szkoły w Korchowie Drugim;

– budowa Otwartej Strefy Aktywności i placu zabaw w Korchowie Drugim;

– zakup montaż 12 wiat przystankowych w Korchowie Pierwszym, Korchowie Drugim i Płusach, remonty wiat przystankowych na terenie gminy;

– zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Płusach, budowa altany, remont remizy OSP, remont garażu OSP w Płusach (posadzka), zakup wyposażenia do kuchni;

– budowa chodników w miejscowości Płusy;

– na ukończeniu budowa ogólnodostępnego placu rekreacyjnego z kortem tenisowym, alejkami, tyrolką i torem rowerowym w Płusach;

nowa nawierzchni drogi w Pawlichach;

– budowa drogi wraz z chodnikiem oraz kanalizacja w Starych Królach;

– budowa kanalizacji w miejscowości Gliny;

– rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Księżpolu;

– budowa świetlicy wiejskiej w Borkach, remont dachu i budowa ogrodzenia przy kaplicy w Borkach;

– budowa altany integracyjnej i drogi na wygonie w Borkach;

– remont i zakup wyposażenia remizy OSP w Zyniach, zakup samochodu dla OSP Zynie, bieżace remonty mostu na rzece Tanew w Zyniach;

– bieżące remonty świetlicy wiejskiej w Zaniach, zagospodarowanie placu przy świetlicy (budowa boiska do piłki siatkowej), zakup i montaż urządzeń do placu zabaw;

– wspólnie z powiatem remont zdewastowanego odcinka drogi powiatowej z Zań do Majdanu Starego;

– budowa chodników w miejscowościach Majdan Stary i Majdan Nowy;

– budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem w Majdanie Starym;

– bieżące prace modernizacyjne i porządkowe przy boisku trawiastym „leśnym” w Majdanie Starym;

– budowa drogi „za kościołem” w Majdanie Starym;

– dokończenie budowy Wiejskiego Domu Kultury w Majdanie Starym i zakup wyposażenia, zagospodarowanie placu, budowa napisu i altany integracyjnej;

– remont remizy OSP (bramy garażowe) w Majdanie Starym, zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP Majdan Stary;

– odnowienia miejsca pamięci przy pomniku w Majdanie Starym;

– zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rogale, remont budynku remizy OSP w Rogalach oraz zakup sprzętu i wyposażenia;

– budowa chodnika i Otwartej Strefy Aktywności w Rogalach;

– remont nawierzchni drogi w Majdanie Nowym;

– remont świetlicy w Majdanie Nowym;

– budowa drogi do tartaku w Majdanie Nowym;

– budowa miejsca pamięci „kamień” w Majdanie Nowym i Starym Lipowcu;

– remont świetlicy wiejskiej, montaż klimatyzacji, budowa placu zabaw i altany integracyjnej w Starym Lipowcu;

– budowa miejsca pamięci (pomnik pomordowanych mieszkańców) przy świetlicy wiejskiej w Starym lipowcu;

– remont drogi i budowa placu zabaw w Nowym Lipowcu;

– budowa drogi do mostu w miejscowości Kulasze.