Partnerstwo – Instrumenty Terytorialne

Instrumenty Terytorialne to nowa forma wspierania rozwoju lokalnego i ponadlokalnego wdrażana i promowana w ramach unijnej polityki spójności. Jednym z głównych celów perspektywy finansowej 2021-2027 jest zwiększenie wpływów lokalnych wspólnot na kształtowanie polityki terytorialnej.

Wspólne strategie pozwolą na realizację zintegrowanych projektów oddziałujących na Gminę Księżpol i jej otoczenie w kluczowych dla naszego rozwoju obszarach, m.in: rozwój przedsiębiorczości, transformacja energetyczna, rewitalizacja, edukacja, cyfryzacja, czy bezpieczeństwo mieszkańców.

Trwają prace nad dwoma strategiami terytorialnymi, które są istotnym krokiem do pozyskania finansowania kluczowych przedsięwzięć.

Strategie są przygotowywane w formule partycypacyjnej – zapraszamy mieszkańców do współpracy, dzielenia się swoimi pomysłami oraz konsultacji dokumentów.