O Gminie

Gmina Księżpol położona jest w południowej części powiatu biłgorajskiego w województwie lubelskim. Zajmuje obszar 142,36 km kw i jest gminą typowo rolniczą, posiadającą 3 317 gospodarstw rolnych. W jej skład wchodzą 23 miejscowości z których utworzono 17 sołectw. Zamieszkuje tu blisko 7 000 osób.

Historia Księżpola sięga czasów średniowiecza, kiedy został założony w ogromnych borach Puszczy Solskiej, ciągnących się wtedy nad Tanwią i podlegał pod starostwo krzeszowskie. Pod koniec XVI w. wraz z przyległościami został włączony do Ordynacji Zamojskiej, gdzie wkrótce stał się ośrodkiem klucza dóbr, w skład którego wchodziły okoliczne wsie, osady leśne w Puszczy Solskiej oraz osady młynarzy nad Tanwią.

Użytki rolne stanowią 70 % powierzchni gminy, a lasy 23 %. W gospodarstwach uprawia się głównie zboża, w tym kukurydze na ziarno, rzepak, ziemniaki, truskawki, maliny, porzeczkę czarną i warzywa – ogórki, fasolkę szparagową, kapustę, czosnek i brokuły. Jest także produkcja tytoniu. Z rolnictwa utrzymuje się tutaj około 25 procent ludności.

Na terenie gminy funkcjonuje ponad 300 firm z branży budowlanej, drzewnej, transportowej i usługowej, a także przetwórstwa rolnego i spożywczego. Jednym z największych zakładów jest Leier Polska S.A. Zakład Markowicze wytwarzający ceramikę budowlaną.

Siedzibą gminy jest wieś Księżpol. Znajduje się tutaj Urząd Gminy Księżpol, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Przychodnia Zdrowia NZOZ z gabinetami lekarskimi, Bank Spółdzielczy, kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Gmina jest w całości zwodociągowana i w części skanalizowana.

Istnieją tu dobre warunki do aktywnego wypoczynku. Rozwija się turystyka rowerowa, popularne są także spływy kajakowe. Na terenie gminy Księżpol funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne (Centrum Turystyki Wiejskiej „Alicja” w Glinach, Dom Letniskowy w Starych Królach, Dom Letniskowy „Sami swoi” w Kulaszach) i Pensjonat „Leśna Polana”.

Przez teren gminy przepływa rzeka Tanew. Jest to jedna z nielicznych rzek w Polsce i Europie płynąca „na dziko”, bez regulacji koryta. Rzeka tworzy tu niezwykle malownicze zakola i wyspy. Spotkać tu można drewniane mosty i urokliwe polne drogi. W połączeniu z obfitą zielenią tworzy to doskonałe warunki do rajdów pieszych i rowerowych, a także indywidualnych wędrówek.

Wyjątkowo piękny zakątek rzeki Tanew w miejscowość Stare Króle, to „Jaskółczy brzeg” .Jest to fragment ścieżki przyrodniczo-rekreacyjnej „Młodzie”. Nazwa pochodzi od jaskółki brzegówki, która zakłada gniazda w wygrzebanych przez siebie norach, w urwistych brzegach nad wodami Tanwi. Rzeka wcina się tu w piaszczyste podłoże tworząc urwiste zbocza dolin i podmywając je, odsłania korzenie drzew.

W chwilach pomiędzy spokojnym wypoczynkiem w gospodarstwach agroturystycznych i aktywną rekreacją warto zobaczyć Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Księżpolu, który podobnie jak wiele innych świątyń w regionie służył różnym obrządkom religii chrześcijańskiej. Niedaleko, na starym cmentarzu znajduje się Kopiec Żołnierski z I wojny światowej i groby żołnierzy kampanii wrześniowej.

Ciekawym zabytkiem gminy Księżpol jest dawna cerkiew, a obecnie kościół katolicki pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Majdanie Starym. W Majdanie Nowym jest zabytkowy dworek związany z Ordynacją Zamojską, zwany „Rządcówka”. Jest to murowany budynek administracji Klucza Księżpolskiego. Wybudowany został ok. 1870 r. Przed budynkiem po prawej stronie znajduje się stara figura św. Jana Nepomucena – patrona biłgorajskich sitarzy. Są też malownicze ruiny XIX wiecznego spichlerza w Księżpolu.

Gmina Księżpol to teren wybitnie rolniczy i pełen zieleni. Można tu spotkać wiele pięknych pejzaży i gospodarstwa wtopione w przyrodę. Gmina jest bardzo czysta pod względem ekologicznym i dlatego jej przyszłość będzie się opierać na produkcji ekologicznej żywności. Lasy obejmują 1/4 powierzchni gminy i stanowią ważny czynnik pod względem turystycznym i gospodarczym.

Samorząd gminy podejmuje szereg działań proekologicznych które mają za zadanie ochronić dziedzictwo naturalne i przyczynić się do rozwoju turystyki. Obecnie funkcjonuje system kanalizacji sanitarnej składający się z dwu oczyszczalni ścieków do którego jest przyłączonych 698 gospodarstw domowych. W ramach wspólnego projektu z miastem Czerwonograd zostanie rozbudowana jedna oczyszczalnia i kolejne 169 gospodarstw domowych zostanie przyłączonych do sieci kanalizacyjnej. Na terenie gminy zainstalowano 1157 zestawów solarnych na budynkach użyteczności publicznej i w gospodarstwach domowych. Dokonano termomodernizacji szkół na terenie gminy. Obecnie trwa nabór wniosków na instalacje fotowoltaiczne, solarne, piece ekologiczne i oczyszczalnie przydomowe. Wszystkie inwestycje proekologiczne są dofinansowywane z funduszy UE.

W gminie Księżpol działają liczne zespoły folklorystyczne, Kluby Seniora, Koła Gospodyń Wiejskich i aktywne stowarzyszenia, które uczestniczą w imprezach lokalnych. Funkcjonuje tu 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zrzeszających 394 strażaków, a wszystkie jednostki posiadają samochody pożarnicze wraz z wyposażeniem. Na terenie gminy są cztery kluby sportowe – GKS Relax Księżpol, Ludowy LZS Tanew Majdan Stary, LZS Tarpan Korchów i GKS Rakovia Rakówka. Działa tu także Uczniowski Klub Sportowego „Tanew”, zawodnicy którego trenują kajak polo.

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Księżpol na lata 2007-2020: