Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559) zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – […]

Dodano: Więcej

BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo, Pięć gmin powiatu biłgorajskiego (Miasto Biłgoraj, Gmina Biłgoraj, Gmina Frampol, Gmina Księżpol i Gmina Tarnogród) powołało do życia Partnerstwo „Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla rozwoju gospodarczego”. W ramach partnerstwa […]

Dodano: Więcej

Otwarty konkurs ofert

31 maja 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CCCLXVIII/6380/2022 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym […]

Dodano: Więcej

Prośbą o wypełnienie ankiety

Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska” zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety (poziom satysfakcji mieszkańców) w ramach monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju. Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=4b03e7d1&&b=a278641b39&&c=01d80be2

Dodano: Więcej