Informacja Wójta Gminy Księżpol

Informacja Wójta Gminy Księżpol z dnia 25 październik 2022 r. dotycząca przedłużenia terminu do załatwienia spraw z zakresu wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – […]

Dodano: Więcej

INFORMACJA

Urząd Gminy w Księżpolu informuje, że trwają przygotowania do ewentualnej dystrybucji jodku potasu na terenie gminy Księżpol w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Na terenie Gminy Księżpol zostanie utworzonych 9 punktów […]

Dodano: Więcej

Granty PPGR – nabór uzupełniający

Wójt Gminy Księżpol  ogłasza nabór uzupełniający w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.   W wyniku powstania oszczędności poprzetargowych ogłasza się […]

Dodano: Więcej

Odznaczenia dla nauczycieli

Bardzo miło nam poinformować, że pani Irena Szmołda, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym, za wysokie efekty w pracy organizacyjno-menedżerskiej, przy równoczesnym zapewnieniu dobrego wypełnienia przez szkołę […]

Dodano: Więcej