Informacja

Wójt Gminy Księżpol uprzejmie informuje, że dnia 24 stycznia 2024 roku w godzinach od 12.00 do 14.00 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” zablokuje drogę wojewódzką nr 835 w […]

Dodano: Więcej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KSIĘŻPOL

Ogłoszenie Wójta Gminy Księżpol o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol obręb geod. Rogale, Markowicze, Księżpol, Zynie Szczegółowe informacje dostępne w Biuletynie Informacji […]

Dodano: Więcej

Prace nad budową kanalizacji w toku

W bieżącym roku przybędzie kilka kilometrów sieci kanalizacyjnej w gminie Księżpol. Trwa właśnie realizacja projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Majdan Nowy i Majdan Stary”. Prace, które zostały wstrzymane ze […]

Dodano: Więcej

Agregat prądotwórczy dla KGW Rogale

Koło Gospodyń Wiejskich w Rogalach zakupiło agregat prądotwórczy dzięki darowiźnie pieniężnej przyznanej przez Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w wysokości 7000,00 zł. Zakupiony agregat prądotwórczy będzie wykorzystywany przez Koło Gospodyń Wiejskich […]

Dodano: Więcej

Zbiórka na protezę nogi

Życie każdego człowieka w jednej chwili może ulec zmianie. Rzeczy, które do tej pory robiliśmy codziennie bez zastanowienia, mogą stać się niemożliwe do zrobienia… Praca, a nawet poruszanie się pieszo […]

Dodano: Więcej