Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Biłgorajska 9
23-415 Księżpol 
Tel. /84/ 687 74 19 wew 28
gok@ksiezpol.pl

 

Gminny Ośrodek Kultury od 1970 roku prowadzi szeroką działalność  w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, angażuje mieszkańców gminy do aktywnego uczestniczenia w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Organizuje imprezy środowiskowe o wielokierunkowym wymiarze artystycznym. Umożliwia różnym grupom społecznym           i wiekowym aktywny udział w rozwoju zainteresowań i zamiłowań w zakresie upowszechniania kultury. Prowadzi działalność dokumentacyjną i informacyjną promującą dorobek kulturalny gminy i regionu. Ściśle współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną, a także szkołami z terenu gminy Księżpol. Wizytówką naszego bogatego dziedzictwa kulturowego są amatorskie zespoły artystyczne, koła gospodyń wiejskich, kluby seniora i stowarzyszenia, które współpracują z instytucją.

Amatorski ruch artystyczny:

 1. Chór Męski KLUCZ  w Majdanie Starym

dyrygent – Andrzej Kusiak

menager – Jerzy Rymarz

 1. Zespół „Majdanianki” z Majdanu Starego

kierownik – Elżbieta Okoń

 1. Zespół Ludowy z Majdanu Nowego

kierownik – Krystyna Wryszcz

 1. Zespół Folkowy KONWALIA z Księżpola

kierownik – Agata Bednarz

instruktor muzyczny – Andrzej Kusiak

 1. Zespół Muzyczny PLEJADA z Księżpola

kierownik/ instruktor – Jan Blicharz

 

 1. Zespół Folkowy ZA HORYZONTEM z Zawadki

kierownik/ instruktor – Janusz Szczur

 1. Zespół Muzyczny HARFA z Rakówki

kierownik – Jolanta Kida

instruktor muzyczny – Henryk Hyz

 1. Zespół Muzyczny ODNOWA z Rogali

kierownik – Tadeusz Ździebło

instruktor muzyczny – Janusz Szczur

 1. Zespół Muzyczny PIANO z Korchowa

kierownik – Aneta Panasik

instruktor muzyczny – Janusz Sczur

 

Kluby seniora

 1. Klub Seniora JABŁOŃ w Księżpolu
 2. Klub Seniora MALWA w Markowiczach
 3. Klub Seniora w Majdanie Starym
 4. Klub Seniora w Rakówce
 5. Klub Seniora w Korchowie Pierwszym
 6. Klub Seniora w Starym Lipowcu

Koła Gospodyń Wiejskich

 1. KGW w Majdanie Nowym
 2. KGW w Majdanie Starym
 3. KGW „Pod Sosnami” w Nowym Lipowcu
 4. KGW w Płusach
 5. KGW w Przymiarkach
 6. KGW w Starym Lipowcu
 7. KGW w Rogalach
 8. KGW „Za Horyzontem” w Zawadce
 9. KGW w Borkach
 10. KGW „Korchowianki” w Korchowie Drugim
 11. KGW w Korchowie Pierwszym
 12. KGW „Harfa” w Rakówce

 

Stowarzyszenia

  1. Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Gminy Księżpol
  2. Stowarzyszenie Przyjaciół Korchowa „Jedność Wsi” Korchów Pierwszy
   

 

Informacja o otrzymaniu darowizn – pobierz