Odpady Komunalne

 

Od 1 lutego 2021 roku obowiązują następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Uchwała Nr XXIV/180/2020 Rady Gminy Księżpol z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW STAWKA MIESIĘCZNA
DOTYCZY GOSPODARSTW 1-OSOBOWYCH

Odpady zbierane

SELEKTYWNIE

18zł

Odpady zbierane

NIESELEKTYWNIE

36zł
DOTYCZY GOSPODARSTW 2 OSOBOWYCH

Odpady zbierane

SELEKTYWNIE

33zł

Odpady zbierane

NIESELEKTYWNIE

66zł
DOTYCZY GOSPODARSTW 3 I WIĘCEJ OSOBOWYCH

Odpady zbierane

SELEKTYWNIE

46zł
Odpady zbierane

NIESELEKTYWNIE

92zł

Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł miesięcznie na gospodarstwo domowe

 


Terminy opłat:

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

1) za I kwartał do dnia 15 marca danego roku

2) za II kwartał do dnia 15 maja danego roku

3) za III kwartał do dnia 15 września danego roku

4) za IV kwartał do dnia 15 listopada danego roku

Opłatę należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu  Gminy Księżpol

NR: 13 9614 0008 2001 0000 0101 0012 Bank Spółdzielczy Księżpol lub u SOŁTYSÓW

 

Wzór deklaracji:

 

 

Harmonogram odbioru odpadów

 

 


ZASADY SEGREGACJI

WOREK ŻÓŁTY:

 

PLASTIK

I

METAL

 

   WRZUCAMY:

 •   plastikowe butelki po napojach, wodach, mineralnych
 •   opakowania wielomateriałowe tj. kartoniki po mleku i

sokach

 •   pojemniki po chemii gospodarczej i kosmetykach np. po

szamponie , płynie do mycia naczyń

 •   doniczki
 •   folie opakowaniowe
 •   opakowania metalowe i aluminiowe np. puszki
 •   drobne metale
 •   dezodoranty i inne kosmetyki w aerozolu
 •   reklamówki
 •   jednorazowe naczynia
 •   opakowania po produktach mlecznych

 

   NIE WRZUCAMY:

 •   butelek po smarach i
 • olejach
 •   opakowań po środkach
 • ochrony roślin
 •   pojemników po farbach i

lakierach

 •   opakowań po

rozpuszczalnikach

 •   styropianu
Opakowania wrzucamy bez zawartości

Wrzucając opakowania do tego worka, należy zgnieść opakowania tak, aby zajmowały jak

najmniej miejsca.

WOREK NIEBIESKI:

PAPIER    WRZUCAMY:

 •   gazety, magazyny
 •   książki, zeszyty
 •   opakowania papierowe
 •   kartony, tekturę
 •   worki papierowe
 •   ulotki reklamowe
         NIE WRZUCAMY:

 •   zatłuszczonego papieru np. po maśle

lub margarynie

 •   opakowań po sokach i mleku
 •   opakowań z zawartością np. z

żywnością

 •   jednorazowych naczyń
 •   tapet
 •   pampersów
 •   nawilżanych chusteczek dla dzieci

 

 

WOREK BIAŁY:

SZKŁO

BIAŁE

   WRZUCAMY:

 •   szklane butelki po sokach i napojach
 •   słoiki po dżemach i przetworach
 •   opakowania szklane po pokarmach dla

dzieci

 •   szklane butelki po winie, piwie i innych

napojach alkoholowych

 

         NIE WRZUCAMY:

 •   luster, szkła okiennego i zbrojonego
 •   wyrobów ze szkła kryształowego
 •   zakrętek, kapsli, korków
 •   porcelany, ceramiki
 •   żarówek, świetlówek
 •   płytek ceramicznych, doniczek
 •   kineskopów
 •   naczyń żaroodpornych (arcoroc, itp.)
 •   potłuczonego szkła

 

Opakowania wrzucamy bez nakrętek, kapsli i zawartości.

 

 

WOREK ZIELONY:

SZKŁO

KOLOROWE

   WRZUCAMY:

 •   szklane butelki po sokach i napojach
 •   słoiki po dżemach i przetworach
 •   opakowania szklane po pokarmach dla

dzieci

 •   szklane butelki po winie, piwie i innych

napojach alkoholowych

 

         NIE WRZUCAMY:

 •   luster, szkła okiennego i zbrojonego
 •   wyrobów ze szkła kryształowego
 •   zakrętek, kapsli, korków
 •   porcelany, ceramiki
 •   żarówek, świetlówek
 •   płytek ceramicznych, doniczek
 •   kineskopów
 •   naczyń żaroodpornych (arcoroc, itp.)
 •   potłuczonego szkła

 

Opakowania wrzucamy bez nakrętek, kapsli i zawartości.

 

 

WOREK BRĄZOWY:

ODPADY

ORGANICZNE

   WRZUCAMY:

 •   trawę, liście, kwiaty,
 •   odpady z kuchni

 

         NIE WRZUCAMY:

 •   kości zwierząt
 •   mięsa i padliny zwierząt
 •   oleju jadalnego
 •   drewna impregnowanego i płyt  MDF
 •   popiołu z palenisk

 

 

WOREK SZARY:

POPIÓŁ    WRZUCAMY:

 •   zimny popiół
 •   drobny gróz

 

         NIE WRZUCAMY:

 •   gorącego popiołu
 •   ziemi
 •   ciężkiego gruzu

 

 

Worki przeznaczone do segregacji odpadów komunalnych są dostępne w Urzędzie Gminy Księżpol pok. Nr.4.

Opakowania z tworzyw sztucznych wyrzucamy bez zawartości i zaleca się w miarę możliwości zmniejszyć ich objętość przed wrzuceniem do worka.

Opakowań szklanych nie tłuczemy.

 Papier i tekturę wrzucamy suche i niezatłuszczone.

Pojemniki oraz worki z odpadami prosimy wystawiać przed posesję (do drogi dojazdowej) do godz.7:00.