Władze Gminy

Wójt Gminy:

Jarosław Piskorski

tel: 84 687 74 19

e-mail: wojt@ksiezpol.pl

 

Zastępca Wójta Gminy:

Antoni Blicharz

tel: 84 687 74 19

 

Sekretarz Gminy:

Henryk Kłało

tel: 84 687 74 19

e-mail: sekretarz@ksiezpol.pl

 

Skarbnik:

Ewa Typiak

tel: 84 687 74 19

e-mail: skarbnik@ksiezpol.pl