Władze Gminy

Wójt Gminy:

Jarosław Piskorski

tel: 84 687 74 19

fax: 84 687 74 32

e-mail: wojt@ksiezpol.pl

 

Z-ca Wójta:

Bartłomiej Świtała

tel: 84 687 74 19

e-mail: bswitala@ksiezpol.pl

Sekretarz Gminy:

Henryk Kłało

tel: 84 687 74 19

e-mail: sekretarz@ksiezpol.pl

 

Skarbnik:

Danuta Fedak

tel: 84 687 74 19

e-mail: skarbnik@ksiezpol.pl