Zakład Gospodarki Komunalnej


Wodociągi


Kanalizacja


Sprawozdania z badań wody


Dokumenty i formularze


Zamówienia

Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Przemysłowa 10
23-415 Księżpol
NIP: 918-21-05-895
tel. 84 687 74 35
fax 84 687 74 19
e-mail: zgk@ksiezpol.pl

 

Podstawowe wiadomości:

Zakład utworzono Uchwałą Nr XIX/75/2004 Rady Gminy w Księżpolu z dnia 30 kwietnia 2004r.

Zakład jest zakładem budżetowym, podlegającym Radzie Gminy Księżpol. Prowadzi działalność gospodarczą obejmującą zadania własne gminy o charakterze użyteczności publicznej w zakresie:

1.     Zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, w tym utrzymanie gminnych wodociągów i kanalizacji.

2.     Utrzymania czystości i porządku.

3.     Zimowego utrzymania dróg gminnych i placów.

4.     Prowadzenie innej działalności użytecznej dla gminy.