Sołectwa

Sołectwo Borki:

Sołtys Małgorzata Pędziwiatr

Sołectwo Budzyń:

Sołtys Józefa Wardach

Sołectwo Korchów Drugi:

Sołtys Ewelina Kołodziej

Sołectwo Korchów Pierwszy

Sołtys Piotr Drozgowski

Sołectwo Księżpol:

Sołtys Bogumił Potocki

Sołectwo Majdan Nowy:

Sołtys Stanisław Okoń

Sołectwo Majdan Stary:

Sołtys Wiesław Skóra

Sołectwo Markowicze:

Sołtys Krzysztof Paluch

Sołectwo Nowy Lipowiec:

Sołtys Elżbieta Kulasza

Sołectwo Płusy:

Sołtys Waldemar Piątek

Sołectwo Przymiarki:

Sołtys Dariusz Spustek

Sołectwo Rakówka:

Sołtys Bogdan Bielak

Sołectwo Rogale:

Sołtys Jacek Szostak

Sołectwo Stary Lipowiec:

Sołtys Marek Borowiec

Sołectwo Zanie:

Sołtys Jolanta Pyzio

Sołectwo Zawadka:

Sołtys Anna Adamowicz

Sołectwo Zynie:

Sołtys Aneta Blicharz