Dla Inwestora


Dlaczego warto zainwestować


Wsparcie dla Inwestora


Oferta lokalizacyjna


Kontakt

 

O Gminie

Gmina Księżpol jest gminą wiejską. Pod względem administracyjnym położona jest w południowo – wschodniej części powiatu biłgorajskiego w województwie lubelskim. Sąsiaduje od północy z gminą Biłgoraj,  od północnego – wschodu z gminą Aleksandrów, od wschodu  z gminą Łukowa, od południa z gminą Tarnogród, a od zachodu z gminą Biszcza.

Gmina Księżpol jest jedną z większych, pod względem wielkości, gmin w województwie lubelskim, ponieważ jej powierzchnia wynosi 142,36km2. Jest gminą typowo rolniczą, użytki rolne  stanowią ok.  70 % powierzchni, lasy i zadrzewienia – 23%, pozostałe grunty i nieużytki 7 % powierzchni gminy. Przez teren gminy przepływa rzeka Tanew. Jest to jedna z nielicznych rzek w Polsce i Europie płynąca „na dziko”, bez regulacji koryta. Rzeka tworzy tu niezwykle malownicze zakola i wyspy.  Dla rozwoju Gminy ważne jest wykorzystanie walorów wynikających z położenia, dobrze rozwiniętej sieci dróg publicznych, z których największe znaczenie ma przebiegająca przez Gminę droga wojewódzka DW835, dzięki której istnieje szybkie połączenie z autostradą A4, a także atrakcyjne sąsiedztwo obszarów naturalnych.

Liczba ludności:

Powiat Biłgorajski: 99 259

Gmina Księżpol:  6 817

Gęstość zaludnienia: 

Powiat Biłgorajski: 61 os./km2

Gmina Księżpol:  48 os./km2

PKB:

Polska: 5,3%

Województwo Lubelskie: 4,1%

Inflacja: 16,6%

Liczba zatrudnionych:

Powiat Biłgorajski: 146 osób na 1000 mieszkańców

Gmina Księżpol: 98 osób na 1000 mieszkańców

Stopa bezrobocia:

Województwo lubelskie: 7,2 %

Powiat Biłgorajski: 4,6%

Gmina Księżpol: 4,0%

 

Lotniska:

Tereny Gminy Księżpol znajdują się w odległości ok. 110 km od Portu lotniczego Lublin w  Świdniku.

Tereny Gminy Księżpol znajdują się w odległości ok. 80 km od Portu lotniczego Rzeszów w Jasionce.

Drogi:

Odległość do autostrady A4 – 53km

Odległość do drogi ekspresowej S19 – 45km

Odległość do drogi krajowej DK74 – 26 km

Kolej:

Najbliższa linia kolejowa  -Biłgoraj 12 km

Najbliższa bocznica kolejowa – Przeworsk 54 km

Komunikacja miejska:

brak