Dlaczego warto zainwestować

Gmina Księżpol posiada tereny inwestycyjne (określone w MPZP jako tereny produkcyjne, będące własnością osób prywatnych), przy drodze DW835. Posiadają one uzbrojenie w wodę, kanalizację, gaz ziemny, energię elektryczną, światłowód. Gmina Księżpol posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg. Jest ona stale rozbudowywana, budowane są nowe połączenia pomiędzy wsiami oraz utwardzane są drogi wiejskie i  polne. Przez Gminę Księżpol przebiega najdłuższa w Polsce droga wojewódzka Nr 835 Jest jednym z głównych szlaków drogowych łączących województwa lubelskie i podkarpackie.

W odległości ok 45 km od Gminy Księżpol przebiega droga krajowa Nr 19 łącząca Granica państwa- Białystok – Lublin – Rzeszów- Granica państwa. W niedalekiej przyszłości ma być jednym z głównych szlaków komunikacyjnych łączących południową i północną Europę. Jest to droga ekspresowa- S19.

W odległości ok 50 km  na południe od Gminy Księżpol znajduje się autostrada Nr A4, przebiega ona od granicy z  Niemcami do przejścia granicznego z Ukrainą Korczowa – Krakowiec.

Gmina posiada wielu przedsiębiorców oraz silne rolnictwo. Wysoki poziom oświaty, dobrą jakość dróg, otoczenie przyrody, dostępność obiektów sportowych oraz wielość grup nieformalnych, pozwala na zapewnienie dobrego poziomu życia.

Nieskażone środowisko, malowniczo położone tereny, po obu stronach rzeki Tanew, w połączeniu z obfitą roślinnością tworzą doskonałe warunki do wypoczynku, organizacji spływów kajakowych, a także indywidualnych wędrówek. Służy temu również duża ilość terenów leśnych położonych wzdłuż długiej linii brzegowej rzeki Tanew.

Liczne walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe stanowią dobrą podstawę do rozwoju różnych form turystyki w gminie, w tym również agroturystyki. Na obszarze gminy znajdują się tereny o predyspozycjach do rozwoju turystyki. Liczne zabytki historyczne oraz walory środowiskowe i przyrodnicze sprzyjają rozwojowi czynnego wypoczynku, zwłaszcza w dziedzinie wędrówek pieszych, rowerowych i konnych.

W celu zaspokojenia rosnących potrzeb w zakresie zorganizowanej turystyki wyznaczono na terenie gminy trzy szlaki rowerowe i ścieżkę edukacyjną:

  1. Rowerowy Szlak im. Tadeusza Iwanowskiego, z trasą: Biłgoraj – Smólsko – Majdan Nowy – Nowy Lipowiec – Szostaki – Podsośnina – Osuchy,
  2. Szlak Rowerowy Zaborszczyzny łączący ze sobą dwa województwa: lubelskie i podkarpackie, w tym dwa powiaty: biłgorajski i niżański. Przebiega przez teren pięciu gmin: Księżpol, Biszcza, Potok Górny, Krzeszów i Harasiuki,
  3. Niebieski szlak rowerowy z trasą: Biłgoraj – Smólsko – Markowicze – Pisklaki – Osuchy.
  4. Edukacyjna ścieżka przyrodniczo- rekreacyjna „Młodzie“, która została wyznaczona przez Nadleśnictwo Józefów we współpracy z nauczycielami Szkoły Podstawowej w Księżpolu.

Gmina oferuje turystom również miejsca noclegowe i usługi gastronomiczne. Na terenie gminy znajdują się trzy obiekty: „Centrum Turystyki Wiejskiej Alicja” w Glinach, „Pensjonat Sami Swoi“ w Kulaszach i „Pensjonat Leśna Polana“ w Królach, które oferują 41 miejsc noclegowych, oraz 500 miejsc dla korzystających z usług gastronomicznych.