Oferta lokalizacyjna

Na terenie Gminy Księżpol znajdują się tereny inwestycyjne określone w MPZP jako tereny produkcyjne, będące własnością prywatną:

– działki nr 195/6, 196/2, 197/4, 1986, 199/2, 200/6, 201/7, 202/4, 202/6, 202/8, 203/2, 203/3, 204/4, 205/4, 206/7, 207/7, 208/6, 209/4, 210/5, 210/6, 211/4, 212/2, położone w miejscowości Majdan Nowy.

Panorama terenu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

 

Oferta w bazie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu: https://baza.paih.gov.pl/offer/detail/06-252

Dokumenty do pobrania

Oferta inwestycyjna Gminy Księżpol : https://ksiezpol.pl/wp-content/uploads/dokumenty/tereny_inwest/Oferta_inwestycyjna_1.pdf