Ogłoszenie Wójta Gminy Księżpol

Ogłoszenie Wójta Gminy Księżpol o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Księżpol

Dokumenty: