Podziękowania dla radnych bieżącej kadencji

21 marca 2024 r. miała miejsce LIX sesja Rady Gminy Księżpol kadencji Była to ostatnia sesja obecnej kadencji, która stała się okazją do podziękowania radnym za pracę w samorządzie.

Podczas sesji Rady Gminy przyjęto kilka ważnych uchwał, m.in. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol, obręb geod. Rogale, Markowicze, Księżpol i Zynie. Na zakończenie obrad podsumowania kadencji dokonał wójt Gminy Księżpol Jarosław Piskorski, który wymienił zrealizowane w ciągu ostatnich lat inwestycje. – Te ostatnie pięć lat, to najlepsze pięć lat gminy Księżpol. Naszą wspólną zasługą jest realizacja inwestycji na kwotę prawie 80 mln zł. Były to drogi, chodniki, rozbudowa oczyszczalni ścieków, kilometry kanalizacji, budowa i remonty świetlic, termomodernizacje i remonty remiz strażackich, zakup pięciu samochodów strażackich, budowa boiska ze sztuczną murawą, wiele prac remontowych w szkołach, budowa sali gimnastycznej, zakup ciągników do koszenia trawy i wiele innych. Te inwestycje były możliwe także dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym – mówił wójt. Wspomniał, że w Rankingu Gmin Lubelszczyzny, wśród 159 gmin wiejskich, gmina Księżpol zajmuje wysokie 5. miejsce. Jest jedną z nielicznych gmin, która nie posiada zadłużenia. – Jest to samorząd na „piątkę” – dodał wójt. Dziękował radnym za sumienne wykonywanie swoich obowiązków, za trud, współpracę i zaangażowanie na rzecz dobra gminy. – Była to trudna kadencja. Mieliśmy epidemię, mieliśmy wojnę, ale wszystkim zadaniom sprostaliśmy. Pomimo tych trudnych okoliczności nasza gmina odnotowała duży postęp. Nasza gmina w ciąg u tych ostatnich pięciu lat zmieniła się na lepsze, zmieniły się wszystkie miejscowości – od tych największych po najmniejsze. Zostawiamy gminę, która ma perspektywy rozwoju, bo nie jest zablokowana kredytami. Gminę, która na wszystkie zaplanowane inwestycje ma pokrycie w budżecie – podsumował wójt Jarosław Piskorski.

Słowa podziękowań za współprace do radnych, kierowników podległych jednostek i pracowników gminy skierował przewodniczący Rady Gminy Henryk Marczak oraz wiceprzewodniczący Stanisław Skwarek. Sesja zakończyła się wręczeniem podziękowań dla radnych przez wójta gminy.