Inwestycje w 2023 r.

Bieżący rok będzie rekordowy pod względem inwestycji w gminie Księżpol. Samorząd zaplanował zadania za ponad 23 mln złotych. Będą to drogi, chodniki, wodociągi i termomodernizacje budynków.

Jedną z inwestycji, które w 2023 roku zrealizuje gmina Księżpol, będzie przebudowa drogi gminnej w Nowym Lipowcu. Zadanie to jest współfinansowane z funduszy europejskich w ramach programu PROW. Przebudowa odcinka drogi na długości 604 metrów będzie kosztować 559 tysięcy złotych.

Kolejnym ważnym zadaniem jest termomodernizacja kilku budynków użyteczności publicznej. Termomodernizację przejdzie budynek remizy OSP w Księżpolu, budynek remizy OSP w Majdanie Starym, budynek gminny w Majdanie Nowym, a budynek Urzędu Gminy w Księżpolu na zewnątrz zostanie odnowiony. Prace będą kosztować 624 tys. zł.

W planach jest także zmiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Korchowie Drugim. Obecnie trwa wyłonienie wykonawcy tego zadania.

Samorząd ma także ambitne plany co do budowy dróg i chodników. W bieżącym roku zostanie dokończona budowa chodnika w pasie drogi powiatowej w Markowiczach. Powstanie odcinek chodnika o długości 103 metrów za kwotę 63 tys. zł. Także w Rogalach wybudowane będzie 139 metrów ścieżki dla pieszych za kwotę 72 tys. zł.

W Majdanie Nowym zostanie przebudowana droga wewnętrzna o długości 105 metrów. Wartość tego zadania, to 114 tysięcy złotych.

Remont, przebudowę lub rozbudowę w ramach programu „Polski Ład” czeka kolejnych sześć odcinków gminnych dróg. W Zawadce będzie przebudowany odcinek drogi za kwotę 733 tys. zł. Przebudowa, w tym poszerzenie jezdni, budowa rowów i oświetlenia, czeka drogę z Rakówki do Kulasz. Prace będą trwać na kilku odcinkach tej drogi, a wartość całego zadania, to prawie 6 mln zł.

Modernizację za 1 mln 680 tys. zł przejdzie także odcinek drogi gminnej w miejscowości Stare Króle. Kolejna modernizacja drogi gminnej czeka ulicę Nadrzeczną w Księżpolu. Prace będą kosztować 639 tys. zł.

Trwają prace przygotowawcze pod rozbudowę drogi gminnej za kościołem w Majdanie Starym. Długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja ruszy zaraz po tym, jak skończą się prace przy budowie kanalizacji w tym miejscu, realizowane obecnie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Księżpolu. Przebudowa drogi ma kosztować 1 mln 142 tys. zł.

Dodatkowo wykonany zostanie projekt remontu drogi gminnej w miejscowości Gliny. Został już złożony wniosek o współfinansowanie zadania do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych.

W planach jest także modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy. Aby uniknąć problemów z brakami w dostawie wody, został zlecony projekt na spięcie sieci wodociągowej Korchów – Zawadka oraz Księżpol – Stare Króle.

Płusy także doczekają się budowy ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego na miarę 21. wieku. Dawny staw strażacki będzie przebudowany, na placu obok powstanie kort tenisowy, alejki dla pieszych z oświetleniem, tyrolka i pumptrack z asfaltu.

W 2023 r. przewidziana jest też budowa pierwszego etapu sieci kanalizacyjnej w Majdanie Nowym i części Majdanu Starego.