Obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Księżpol

11 listopada 2022 r. na placu przed Urzędem Gminy w Księżpolu zebrały się delegacje szkół i przedszkola, jednostek straży, zespołów artystycznych, Kół Gospodyń Wiejskich, pracowników Urzędu Gminy i mieszkańców, aby wspólnie rozpocząć świętowanie Narodowego Dnia Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się od symbolicznego otwarcia pomnika – armaty, który w darze dla Gminy Księżpol przekazał Jan Kowal „Biłgorajczyk”, mieszkaniec Majdanu Nowego, darczyńca i mecenas, inicjator powstającego muzeum. Zwracając się do Jarosława Piskorskiego – Wójta Gminy Księżpol, wspomniał on, że jest to replika armaty wiwatowej, która od teraz będzie symbolem radosnego świętowania obchodów 11 listopada.

Następnie zebrani w asyście pocztów sztandarowych przemaszerowali ulicami Księżpola do kościoła parafialnego na dalszą część uroczystości.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom przemarszu, szczególnie tym najmłodszym, że w tak ważnym dniu pokazali swój patriotyzm i miłość do Ojczyzny!

Dziękujemy druhom z OSP KSRG Księżpol za zabezpieczenie przemarszu.

Następnie uczestnicy obchodów zebrani w kościele parafialnym w Księżpolu z zainteresowaniem wysłuchali akademii w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu. Uczniowie pracowali pod opieką pani Małgorzaty Dyjak i pani Lidii Potockiej. Oprawę muzyczną podczas akademii zapewniła pani Iwona Migacz, a dekoracje – pani Edyta Surmacz, za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy także pani dyrektor Iwonie Krupczak za opiekę merytoryczną i wsparcie w przygotowaniach.

Podniosłe kazanie o oddaniu Ojczyźnie i Bogu wygłosił ks. proboszcz Marian Drążek, a wartę honorową podczas uroczystej Mszy Św. pełnili druhowie ze wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Księżpol na czele z Komendantem Kazimierzem Luchowskim.

Po zakończeniu Mszy zebrani przemaszerowali na cmentarz parafialny, aby oddać hołd poległym w walce o wolną i niepodległą Polskę. Na cmentarzu parafialnym w Księżpolu pod „Kopcem” z okresu I wojny światowej złożyli bało-czerwone wiązanki i znicze.

Na tym samy cmentarzu znajduje się także kwatera grobów żołnierzy z okresu II wojny światowej, poległych w czasie kampanii wrześniowej.

Druga część obchodów Narodowego Święta Niepodległości miała miejsce w Majdanie Starym, gdzie odbyła się wieczornica patriotyczna. Współorganizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym.

Na początku z przed zebranymi w Wiejskim Domu Kultury zaprezentowali się uczniowie szkoły. W drugiej części wieczornicy wystąpiły gminne zespoły i chóry.

Bardzo dziękujemy uczniom szkoły w Majdanie Starym za występ, a za pomoc w przygotowaniu najmłodszych uczniów dziękujemy opiekunom: pani Bożenie Dajnowskiej, pani Halinie Mazur-Ryczek oraz pani Teresie Bartkowskiej.
Dziękujemy także nauczycielom: pani Hannie Sobaszek, pani Grażynie Rymarz, pani Dorocie Baran oraz panu Andrzejowi Kusiakowi za oprawę muzyczną. Za pomoc w przygotowaniu dekoracji sceny dziękujemy pani Danieli Węglińskiej.
Dziękujemy także pracownikom obsługi szkoły za pomoc w przygotowaniu poczęstunku, a Radzie Rodziców za ufundowane ciasta i pieroga!
Bardzo gorąco dziękujemy pani dyrektor szkoły Irenie Szmołdzie za okazaną życzliwość i wsparcie merytoryczne.

Dziękujemy także paniom z Koła Gospodyń „Majdanianki” za okazaną pomoc, a wszystkim uczestnikom wieczornicy za udział!