Obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką w gminie Księżpol

24 marca 2023 r. obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Symbolicznym zapaleniem zniczy uczczono go także w Majdanie Nowym i Starym Lipowcu.

„W imieniu mieszkańców naszej gminy składamy hołd wszystkim rodakom, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów skazanych na zagładę, a szczególnie chcemy przywołać pamięć oraz uhonorować męstwo i męczeństwo „Zawołanych po imieniu” – córek i synów wywodzących się z naszej ziemi, którzy z narażeniem życia swojego i swoich rodzin stanęli w obronie ludności żydowskiej, a następnie w odwecie za udzieloną pomoc zapłacili najwyższą cenę, ginąc z rąk niemieckiego okupanta.

Doświadczyli Oni brutalnych represji nieznanych innym narodom będącym pod okupacją niemiecką. Na ziemiach polskich obowiązywało wprowadzone przez III Rzeszę okupacyjne prawo nakazujące karanie śmiercią za udzielenie pomocy.

Starajmy się integrować i aktywizować społeczność lokalną wokół miejsca upamiętnienia -kamienia z tablicą poświęconą „Zawołanym po imieniu”, umieszczonego w naszej miejscowości. Dzięki takim działaniom przywracamy naszych Bohaterów nie tylko lokalnej,
ale też powszechnej świadomości historycznej, a pamięć o Ich losie staje się częścią naszej pamięci narodowej.

Pamięć o Nich powinna być ważnym spoiwem między Rodzinami „Zawołanych po imieniu” a społecznościami lokalnymi, będąc powodem do dumy Rodzin, a także mieszkańców tej ziemi, która najpierw zrodziła, a następnie przyjęła skatowane przez oprawców ciała tak wybitnych moralnie jednostek.

Mamy obowiązek wspominać i nieść światu prawdę o przejmujących losach „Zawołanych po imieniu” – ludziach dobrej woli – ceniących dar, jakim jest ludzkie życie tak wysoko, iż za jego obronę byli gotowi ryzykować własnym.

W Dniu Polaków Ratujących Żydów oddajemy najwyższą cześć naszym Bohaterom i ponownie wołamy Ich po imieniu!”