Uroczystość 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej z Księżpola

16 lipca 2023 r. odbyła się uroczystość 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej z Księżpola.

Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w intencji strażaków, którą sprawował proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Księżpolu ks. Marian Drążek. Po złożeniu meldunku podniesiono flagę i odśpiewano hymn państwowy. Oprawę muzyczną ceremoniału zapewniła Strażacka Orkiestra Dęta z Brzóży Królewskiej pod batutą kapelmistrza Stanisława Stępnia.

Następnie głos zabrał Jarosław Piskorski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Księżpolu i wójt Gminy Księżpol.

„Od 100 lat druhowie z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Księżpolu niosą pomoc drugiemu człowiekowi, ratują dobytek, ludzkie życie i zdrowie. Są wierni zawołaniu: ,,Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.”

Obchody tego zacnego Jubileuszu są okazją do przypomnienia o działaniach jednostki na przestrzeni wielu lat, pochwalenia się bieżącymi osiągnięciami oraz wyróżnienia druhów działających aktywnie w straży nie tylko w ostatnim czasie, ale także tych, którzy z jednostką w Księżpola związani byli przez kilkadziesiąt lat służby.

Dostrzegamy wasze zaangażowanie i staramy się, by wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Księżpol, było jak najlepsze.

Dzisiaj nawiązujemy do historii, do początków, wspominamy ludzi, którzy zainicjowali powstanie jednostki OSP w Księżpolu. Przywołujemy pamięć druhów, którzy odeszli na wieczną wartę, ale również tych obecnych wśród nas, którzy strażackiej służbie poświęcili wiele lat swojego życia. W działalności jednostek OSP jest nie tylko misja i statutowo określone cele, ale bezcenna wartość, która wyróżnia niosącego pomoc, często z narażeniem zdrowia i życia druha ochotnika.

Za codzienne realizowanie trudnych i odpowiedzialnych zadań, za ofiarność i poświęcenie na rzecz ratowania życia, zdrowia, mienia ludzkiego oraz za pełen profesjonalizm podczas działań ratowniczo – gaśniczych, likwidacji lokalnych zagrożeń, jak też zaangażowanie w życie społeczne, kulturalne miejscowości i gminy należą Wam się wyrazy szacunku, uznania i staropolskie Bóg zapłać” – mówił.

W dalszej części ceremoniału przedstawiono historię jednostki, wręczono odznaczenia i wyróżnienia.

Uchwałą nr 28/8/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej, Ochotnicza Straż Pożarna z Księżpola została odznaczona Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwałą nr 38/10/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r. Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został druh Michał Turczyniak.

Uchwałą nr 12/2023 Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa lubelskiego, Srebrną Odznaką za zasługi dla pożarnictwa województwa lubelskiego, odznaczony został druh Czesław Portka.

Uchwałą nr 8/2023 Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa lubelskiego Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został:

druh Andrzej Brodziak

druh Marek Okoń

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został

druh Zbigniew Kowal

druh Tomasz Kucharz

Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został

druh Krystian Babij

druh Jacek Micyk

druh Damian Żyła

Uchwałą nr 2/0/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Biłgoraju, odznakę Strażak Wzorowy otrzym:

druh Damian Gałan

druh Mateusz Wróblewski

druh Damian Korpal

druh Krzysztof Okoń

druh Paweł Karasiński

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Księżpolu nr 2/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. za całokształt nienagannej i ofiarnej działalności na rzecz pożarnictwa odznakę „Za wysługę lat” otrzymuje:

za 55 lat

druh Michał Turczyniak

za 50 lat

druh Czesław Portka

druh Henryk Łęcki

druh Kazimierz Kowal

druh Stanisław Falandysz

za 45 lat

druh Jan Potocki

druh Jan Zygmunt

za 40

druh Ryszard Wróbel

za 35 lat

druh Krzysztof Zań

za 30 lat

druh Mieczysław Blicharz

druh Andrzej Brodziak

za 25 lat

druh Robert Dziduch

druh Zbigniew Kowal

za 20 lat

druh Tomasz Kucharz

druh Marek Okoń

druh Damian Żyła

za 10 lat

druh Krystian Babij

druh Jacek Micyk

druh Krzysztof Okoń

druh Kazimierz Okoń

druh Ireneusz Pudło

druh Adrian Zań

druh Damian Zań

Poza Ochotniczą Strażą Pożarną w Księżpolu, na terenie gminy działa również druga jednostka włączona do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, tj. Ochotnicza Straż Pożarna w Rogalach. Jednostka OSP jest włączana do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na 5 lat, po czym jej członkostwo musi zostać przedłużone. Właśnie minęło 5 lat od włączenia OSP Rogale w struktury systemu.

Decyzja Nr III/181/KSRG o włączeniu jednostki. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 maja 2023 r. włącza Ochotniczą Straży Pożarną w Rogalach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”.

Głos zabrali także goście uroczystości – strażacy oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych

W dalszej części Jubileuszu miał miejsce festyn strażacki, podczas którego wystąpiły gminne zespoły – „Konwalia”, „Przystań” i Hajen”. Odbyło się także ogłoszenie wyników Strażackiego Konkursu Plastycznego,  Koło Gospodyń Wiejskich z Księżpola częstowało uczestników festynu pysznymi specjałami, a filie Gminnej Biblioteki Publicznej przygotowały stoisko dla dzieci z książkami o strażakach.

Wieczorem miała miejsce zabawa z zespołami muzyki rozrywkowej.