Koncert charytatywny „Solidarni z Ukrainą”

6 marca w kościele filialnym w Rakówce odbył się koncert charytatywny „Solidarni z Ukrainą”, organizatorem którego był Wójt Gminy Księżpol, Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu, Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Księżpolu oraz Szkoła Podstawowa w Rakówce. Koncert był połączony ze zbiórką na rzecz potrzebujących.

Rozpoczął się on Mszą Świętą, którą sprawował ks. Marian Drążek. Podczas eucharystii padły piękne słowa o potrzebie pomagania bliźnim i o byciu dobrym człowiekiem. Następnie zebrani odśpiewali wspólnie Hymn Państwowy, a udział w tym mieli także dzieci pracujący pod opieką Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.
Z pięknym i wymownym repertuarem wystąpili soliści: Agnieszka Marta Skubis, Andrzej Kusiak, Maja Skakuj, Janusz Szczur oraz Jolanta Kida. Zaprezentowały się także gminne zespoły i chóry: Zespół Konwalia z Księżpola /dyrygent Andrzej Kusiak/, Chór Męski Klucz z Majdanu Starego /dyrygent Andrzej Kusiak/, Zespół Piano z Korchowa Pierwszego /instruktor Janusz Szczur/, Zespół Za Horyzontem z Zawadki /instruktor Janusz Szczur/, Zespół Przystań z Księżpola /instruktor Jan Blicharz/ i Zespół Harfa z Rakówki /instruktor Janusz Hyz/. Gościnnie natomiast wystąpił Zespół Solemis z Chmielka.
Na zakończenie Zespół Hajen z Księżpola, który pracuje pod opieką Agnieszki Marty Skubis, zaśpiewał przejmujący utwór „Podaj rękę Ukrainie”, który został pięknym zwieńczeniem koncertu.