Koncert charytatywny „Wspólnym chórem z Ukrainą”

2 lutego w kościele parafialnym w Majdanie Starym odbył się koncert charytatywny „Wspólnym chórem z Ukrainą”, organizatorem którego była parafia pw. św. app. Piotra i Pawła w Majdanie Starym wraz z księdzem proboszczem Adamem Sobczakiem, Chór Męski „Klucz” z Majdanu Starego wraz z kierownikiem panem Jerzym Rymarzem, wójt gminy Księżpol Jarosław Piskorski oraz Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu. W koncercie uczestniczył także Chór Kameralny „Krystynopol”, który przyjechał z miasta Czerwonograd, partnera gminy Księżpol w międzynarodowych projektach.

Sytuacja za naszą wschodnią granicą jest wszystkim doskonale znana. Trwa konflikt wojenny z rosyjskim agresorem, a zagrożenie jest bardzo realne. Wiele rodzin musiało zmierzyć się ze stratą bliskich, wiele codziennie żyje w niepewności, modląc się o życie i zdrowie mężów, braci, synów.

Ludność cywilna także przezywa gehennę. Nawet mieszkańcy oddalonych od frontu miejscowość każdego dnia odczuwają skutki wojny. Codzienne alarmy, ukrywanie się w schronach w obawie przed atakami lotniczymi i spadającymi pociskami, uczucie niepewności, zagrożenia, braki prądu.

Polska, jako najbliższy sąsiad zaatakowanej przez Rosję Ukrainy, od początku konfliktu wyciągnęła do potrzebujących pomocną dłoń. Przyjęła miliony uczuciowców, głównie matki z dziećmi i osoby starsze. Także w naszej gminie przez pół roku funkcjonował tymczasowy azyl dla uchodźców wojennych, gdzie okresowo mieszkało nawet 30 osób. Wiele rodzin prywatnie przyjęło pod swój dach uciekinierów.

Teraz, w związku ze zniszczeniem infrastruktury krytycznej, bardzo uciążliwe są braki w dostawie energii elektrycznej. Mieszkańcy Czerwonogradu okresowo nie mają prądu, wody, ogrzewania. Nie ma prądu w szkołach, szpitalach, urzędach i budynkach prywatnych. Częściowo można zrekompensować to, włączając agregaty prądotwórcze. I pomoc w tym zakresie była właśnie celem koncertu charytatywnego.

Podczas koncertu wystąpili wokaliści: Jeremiasz Osuch i Maria Wróbel oraz chór z Majdanu Starego i z Czerwonogradu.

 

Chór Męski „Klucz” z Majdanu Starego, dobrze znany nam uczestnik wielu koncertów i festiwali, laureat wielu nagród i wyróżnień. Dyrygentem chóru od lat jest pan Andrzej Kusiak i to on dba o repertuar i piękne brzmienie męskich głosów chórzystów. Chór „Klucz”, to najbardziej zasłużony zespół artystyczny Gminy Księżpol, który od ponad czterdziestu lat reprezentuję Gminę Księżpol nie tylko na terenie powiatu czy województwa, a także za granicami kraju. Męski chór „Klucz” ma w swoim repertuarze utwory klasyczne, religijne, ale także ludowe.

Chervonogradsky Chór Kameralny „Krystynopol” z Czerwonogradu. Nazwa chóru pochodzi od dawnej nazwy miasta „Krystynopol”, które z kolei nadano na cześć żony Feliksa Kazimierza Potockiego Krystyny. Kierownikiem i dyrygentem chóru jest pani Natalia Zinkiw.

Chór „Krystynopol” istnieje od 2016 roku i działa przy Czerwonogradzkim Domu Ludowym. W 2019 roku chór otrzymał zaszczytny tytuł chóru Narodowego. Chór liczy około 20 osób, niestety dziś występuje w niepełnym składzie, gdyż w związku z wojną mężczyźni w wieku poborowym nie mogą opuszczać granic swojego kraju. Jednak wszyscy mamy nadzieję, że spotkamy się jeszcze na wspólnym koncercie w czasie pokoju.

W czasie swojego dość krótkiego istnienia chór „Krystynopol” uczestniczył w wielu koncertach i festiwalach, w kraju i za granicą. Zdobył pierwsze miejsce i tytuł laureata wojewódzkiego konkursu chórów we Lwowie i trzykrotnie uczestniczył w krajowym festiwalu kolęd.

Chór aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym swojego miasta, a chórzyści, to nauczyciele szkoły muzycznej, uczestnicy różnych zespołów, ludzie utalentowani i z pasją, którzy stanowią jedną wielką chóralną rodzinę.

W repertuarze Chóru „Krystynopol” jest około 50 utworów klasycznych, religijnych, opracowania pieśni ludowych i kolędy.

Podczas koncertu odbyła się zbiórka na agregaty prądotwórcze dla miasta Czerwonograd na Ukrainie.